Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Közmondások, szólások
 
 • Akkora szájad van, mint a tanorok kapuja - a hosszúfalusi tanorok előtt ácsolt nagykapu volt, innen ered a szólás.
 • Feladták rá a fehér köntöst - meghalt (ez is bizonyíték a fehérbe temetésre).
 • Villán szárad a széna - sokat kel forgatni, teregetni.
 • Béldi szekerezik - dörög, erős idő van.
 • Akkora, mint egy prázsmári kemence - nagy, idomtalan
 • Néma, mint a kuka - hallgat, mint a boricatánc kukája.
 • Olyan álmos idő van - borúlt, esős idő
 • A fű vesse fel az udvarodat - "csángó átok": legyél beteg, ne tudj kaszálni; az állataid ne tudjanak legelni.
 • Olyan mocskos vagy, mit a tézsolya - a tézsolya a szekér keresztrúdja.
 • Forog, mint fing a feredőbe.
 • Hallgat, mint a bent szart macska.
 • Volt egy juhász, akinek volt egy som pálcája amivel megcsapdosta a rosszalkodó hátát. A juhász így fejezte ki magát: "Vetek egy somot a hátadra."
 • Sokan szeretnének Mihály napján pásztorok lenni, de György napján nem - Hétfaluban Szent György napján hajtották ki a nyájat és Szent MIhály napján hajtották haza.
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®