Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Gyermekjátékok
 

Körösdi

A gyermekek összefogódzkodva körbe állnak s jobbról balra forognak. A kör közepén egy gyerek áll. Forgás közben énekelnek:

Lánc, lánc, kerek tánc
Kerek rúzsinája
Csipke sapkácskája
Rúzsa bokrétája.
Akit szeretsz kapt bé,
Az pad alá hajtsd bé!

A kör közepén álló gyermek a körben forgúk közül egy gyermeklányt kíválaszt, megfogja és énekli:

Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes kedvesem.
Ha pénz volna pendülne,
Rúzsabokor zsendülne.

Most mindannyian éneklik:

Ég a gyertya, ha meggyújtják,
Mikor a szép táncot járják.
Járjad, járjad kis leányka,
Hogy dobogjon ez az úcca.

Kövér Sándor, Hétfalu

 

 

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®