Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Találós kérdések
 

Ki vagyok?

Ha vizem van, bort iszom,
Ha vizem nincs, vizet iszom.
Ki vagyok?

(A vízimalom molnára)

Csernátfalu

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®