Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Falucsufolók, névcsufolók
 
  Névmagyarázat

Ién nem tom, mié hivnak münköt talpasnak, tám jaziért, hogy eleink mint gyalogkatonák üőrijztiék a hajza sziéjeit.

kézirat, 1860

 • Hétfalu - Csánglia
 • Hétfalusiak - talpasok (gyalogkatonák voltak); kiékpityuókások (a hétfalusiak inkább az iparilag jobban értékesíthető, takarmányozásra, szeszgyártásra alkalmasabb kék színű krumplit termesztik)
 • Bácsfalu - buhuk (a mogorvaságuk miatt); fösviényëk, sárigciérnás ingësëk
 • Türkös - fecskiék (a büszkeségük miatt)
 • Csernátfalu - verebek (sokat pletykáltak)
  • alsó része - bogyién (Hermány utca), nyulasok (közel voltak a mezőhöz)
  • tiézsojások - Vásár utca
  • felső része - kuónicások (a hegy alatt kis gyalogszánnal jártak, az Egerbeliek)
 • Hosszúfalu
  • alszeg – gulik (a mező közelsége miatt)
  • Fűrészmező – kotkoriéciak, kodániak (a faluvégen laktak)
  • felszegi románok – agyagosok (agyagos: a román főút)
 • Tatrang – zárzások (nagyon sok zárzafa volt a faluban)
 • Zajzon – boricások (itt járták leginkább a boricatáncot); rozsdások (a sárgás színű borvíz miatt); borvijzesëk
 • Pürkerec – meszesëk (itt működtek a mészégetők)
 • Epresalja – kakukkfalva (közel az erdő)

Névcsufolók

András, kamarás
Három lépés, hat fingás.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®