Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Hétfalusi csángó népdalok
 

Siratlak szűntelen
- az Ómagyar Mária-siralom hétfalusi csángó változata -

Jaj édes Méhemnek
Drágo édes gyűmölcse,
Én szegín Árvo fejemnek,
Csak égy remínsége.

Jaj, jaj, ki nem szánnál,
Látván ily esetedet,
Könyves szemmel ki nem sírna
Látván szent Testedet.

Jaj mind elhagyának
Szolgáid el futánok,
Mint mezőben egy virág szál
Szűntin úgy hagyánok.

Most édes italod
Méreg ecettel téllyes
Minden tagod sok kínokkal
Latom igen terhes.

Siratnak barlangban
Levő merges sárkányok,
Síránkoznak minden helyben
Livő vad állotok.

Gyázbon őltőzének
Minden féle állotok,
Sirát az Nap ohajt az Főd
Sírnak az Cséllagok.

Siratlak szűntelen
Én is keserves szévél,
Reád nízvin téged szánlok
Kőnyves szemeimmel.

Szánnyotok meg engem,
Erdők szép violáim,
Keserűlőn az hegyeknek
Zugó csatornái.

Vége lígyen immár
Keserves panaszémnak
Mert latom nincs ki szánója
Az én siralmimnak.

(Pürkerec, 1966 - gyűjtő: Kallós Zoltán
Ének: Szász Mártonné Kajcsa Berta, sz. 1922
.

Áláfelé vörös az ég
- lírai népdal - szerelmi dal -

Áláfelé vörös az ég,
Mondd meg, babám, szeretsz-e még?
Szeretsz-é, hogy szeresselek,
Vagy szívemből kivesselek.

(Hétfalu)

Rózsám, rózsám, édes rózsám
- lírai népdal - szerelmi dal -

Rózsám, rózsám, édes rózsám,
Ha jelmész is, csendesen járj.

Akkor jussak én eszedbe,
Mikor kenyér a kezedbe.

Akkor se jussak egyébről,
Csak az igaz szeretetről.

(Pürkerec, 1952 - Piroska Jánosné
Foris Rákis, 73 éves)

Elveszett az ökröm
- Pásztordal -

Elveszett az ökröm
Citrusfa erdőbe,
Elszakadt a ráncos csizmám
A sok keresésbe.

Ne keresd, ne keresd,
Mert bé vagyon hajtva,
Falnagy uram udvarába
Szól a pergő rajta.

(Csernátfalu, 1970 - Herszényi Andrásné
Simon Anna, 85 éves)

Nékünk született
- Karácsonyi ének -

Nékünk született mennyei király,
Kit Üdvözítőnek monda az angyal.
Új Esztendőben hadd vigadjunk,
Született Jézust imádjuk.

(Tatrang, 1958 - gyűjtő: Domokos Pál Péter
Ének: Buna Györgyné Sára Sára, sz. 1887;
Csabai Sándorné Molnár Anna, sz. 1915;
Koszta Istvánné Sára Ilona, sz.1897)

Megjegyzés: Egyik változatát közli az Evangélikus Énekeskönyv (Kiadja: Az Evangélikus Egyházkerület, Kolozsvár, 1994. Készült: Disz Tipo Kft. nyomdájában, Négyfalu, 1995) 500. ének, Középkori latin himnus (Natus est nobis), Várad 1566 alapján: Gregorián himnuszból, Debrecen 1778.

Úgy rakják úgy rakják
- népdal -

Úgy rakják, úgy rakják
Magas Dieva várát,
Akit nappal raknak,
Éjjel mind leomlik.
Akit éjjel raknak,
Nappal mind leomlik.

(Pürkerec, 1899 - gyűjtő: Vikár Béla
Ének: Keserves Sipos Józsefné Fehér Anna)

Seprik a szentgyörgyi utcát
- katonabúcsúztató -

Seprik a szentgyörgyi utcát,
Viszik a magyar regrutát,
Állj meg babám kérdjelek meg,
Ha elvisznek hol kaplak meg.

Gyere fel Itáliába,
Ott megkapsz egy kaszárnyába.
Ha ott meg nem találsz kapni,
Gyere fel Galíciába!

(Tatrang, 1966 - gyűjtő: Kallós Zoltán
Ének: Szász Mártonné Kajcsa Berta, sz. 1892)

Lengyel László Béla

(Pécs, 1891. február 6. – Marosvásárhely, 1957. december 12.)

Zeneszerző. Pályáját tanítóként kezdte, feljáró hallgatóként Kacsóh Pongrác tanítványa volt a budapesti Zenefőiskolán. Mint hadifogoly került Brassóba (1919), ahol a Magyar Dalárda (1925), majd a Törekvés munkásdalárda (1926) karnagya lett. Utoljára a marosvásárhelyi Magyar Népi Együttes kórusát vezette. Dallamokat írt Petőfi, Gárdonyi, Ady, Szép Ernő, Kosztolányi, Reményik, Nikodémusz Károly verseire, megzenésítette Zajzoni Rab István Leánymező c. versét, lejegyezte a legeredetibb hétfalusi csángó guzsalyast és a borica-tánc eredeti dallamát.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®