Tánccsoportok | Rendezvények, bálok | Újságok | Kultúrházak |
Színház, színjátszó körök
| Mozik | Fúvószenekarok | Múzeumok |
Könyvtár, tömegkommunikáció
| Egyházi művelődés |
Szakmai kiadványok | Ifjúsági kiadványok
 
Könyvtár, tömegkommunikáció
 

Az 1900-as években Hétfaluban Népkönyvtár létesült. Hétfalunak Olvasóköre is volt, ahová a falu lakossai összejártak olvasni.

Újságok közül előfizettek a Csángó Újságra, az Evangélikus életre, a Brassói Lapokra, a Népújságra, a Színházi Életre, a Falvak dolgozó népére, a Tolnai Világlapra, a Délibábra.

Az 1930-as évek elején megjelentek az első rádiók, majd a 60-as években az első televíziók is.

"A boltos kitette a rádióját az ablakba. Ott hallgattuk a híreket."

"A fiatalok inkább zenét hallgattak. Férfiak a híreket, aztán elpolitizáltak rajta."

2003-ban Négyfaluban 11 könyvtár volt, 1 közkönyvtár (városi könyvtár).

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®