Tánccsoportok | Rendezvények, bálok | Újságok | Kultúrházak |
Színház, színjátszó körök
| Mozik | Fúvószenekarok | Múzeumok |
Könyvtár, tömegkommunikáció
| Egyházi művelődés |
Szakmai kiadványok | Ifjúsági kiadványok
 
Színház, színjátszó körök
 

Négyfaluban külön színjátszó csoportokra is emlékeznek. Tagjai általában fiatalok voltak, céljuk hasznos ismeretek terjesztése volt. Politikai kérdések nem merültek fel előadásaikon, általában erkölcsi felolvasásokat tartottak, színdarabokat tanultak be. A bácsfalusi kultúr-otthonban, illetve a csernátfalusi Szabó-teremben tartották a próbákat és az előadásokat. Karácsonykor énekelni is jártak a módosabb házakhoz, ahová meghívták őket.

Az 1940-es években dr. Kiss Béla csernátfalusi evangélikus lelkész vezetésével működött egy színjátszó kör. 1946. április 21-én, Virágvasárnap, adták elő a dr. Kiss Béla által átírt Sevillai borbélyt. Baumarchais világhírű vígjátékát 1946. május 8-án a sepsiszentgyörgyi városi moziteremben is előadták. A faluról jött műkedvelők meglepő eredménnyel hódították meg a városi közönséget. A szereposztás a következő volt: Pozsár Mihály dr. Bartolo szerepében, Balogh Etelka Rozina, Antal B. András don Bazilo szerepében. Közreműködtek: Bálint István, Jónás István, Jónás Ilona, Köpe Mária, Giró D. Katalin, Székely P. Mihály, Bálint István, Fekete Sándor, Lőrincz Mihály, Kanabé Gábor, Pajor István, Gocsmán András. Az előadást Szabédi László író előadása vezette be, aki nagy jelentőséget tulajdonított dr. Kiss Béla munkásságának.

dr. Kiss Béla színjátszócsoportja előadja a
Noszty fiú esete Tóth Marival című színdarabot

1945-1960 között Bácsfaluban Simon András lévita-lelkész, magyar szakos tanár, iskolaigazgató szervezett műkedvelő színjátszó csoportot.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®