Tánccsoportok | Rendezvények, bálok | Újságok | Kultúrházak |
Színház, színjátszó körök
| Mozik | Fúvószenekarok | Múzeumok |
Könyvtár, tömegkommunikáció
| Egyházi művelődés |
Szakmai kiadványok | Ifjúsági kiadványok
 
Mozik
 

A falvakban (Csernátfalu, Hosszúfalu) mozi is működött. Többnyire a fiatalok jártak moziba. Kezdetben a brassói villanyszínház tartott előadásokat Csernátfaluban, majd önálló moziterem is létesült. Az első - brassói - előadásoknak akkora sikere volt, hogy többször is megismételték őket.

"Hétfaluban villanyszínház. Mint értesülünk, a Brassóban nagy sikereket elért villanyszinház szombaton és vasárnap este Csernátfaluban, a Haluskay féle vendéglő (Szabó-terem - KL megjegyzése) nagytermében két előadást fog tartani. A remek előadásra előre is felhívjuk a hétfalusiak figyelmét, mert ilyet még nem volt alkalmuk látni. A helyárak 20 és 40 krajcárban vannak megállapítva, csakhogy lehetővé tehessék a csángó népnek olyan mutatványokat megszemlélni, amelyek bámulatba fogják ejteni."

(Hétfalu - 31 szám, 1907. április 18. csütörtök)

"A brassói villanyszínház Csernátfaluban. A Haluskay féle vendéglő nagytermében szombaton és vasárnap, 1907. április 20 és 21-ikén előadásokat tart a következő igen érdekes és mulattató műsorral: Szombaton 5 órakor és este 8 órakor 1. Majd kenyérért szaladok, 2. Hálátlan becsületesség, 3. Mayerné balesete, 4. Ékszertolvajok, 5. Jaj de viszket, 6. Utazás a csillag körül, 7. Fizetés napján, 8. Velencei dráma, nagy látványosság. Vasárnap délután 5 és este fél 8 órakor: 1. A boszorkányégetés (remek színezés), 2. Utcai jelenet Indiában, 3. Utazás gyorsvonaton, 4. Vándorzók (humoros), 5. Fregoli az átváltozó művész, 6. Automobil verseny Párizsban, 7. Boszorkányvár (kísérteties), 8. Henteslegények Amerikában, mint művészek, 9. Orosz-Japán háború. Helyárak: ülőhely 80 fillér, állóhely 40 fillér. Szombaton délután 5 órakor kizárólag ifjúsági eloadás mérsékelt helyárakkal. Szíves pártfogást kér tisztelettel, az első brassói villanyszínház."

(Hétfalu - 32 szám, 1907. április 21. vasárnap)

"Villanyszínház Csernátfaluban. A Haluskay féle vendéglő nagytermében szombaton este 8 órakor és vasárnap, 1907. június 22 és 23-án délután 5 óra és 8 órakor előadásokat tart igen érdekes és mulattató műsorral. Helyárak: ülohely 80 fillér, állóhely 40 fillér. Minden kép életnagyságú és legnagyobb természetességgel mozog. Jegyek előre válthatók Jancsó János könyvkereskedésében, Hosszúfaluban."

(Hétfalu - 50 szám, 1907. június 23. vasárnap)

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®