Takarékpénztár | Könyvnyomdák | Vendéglők, éttermek, szállodák | Gyógyszertárak, orvosi rendelők | Pékségek | Csordák | Tulajdonjelek |
Az ipar, iparosodás
| Háziipar, kisipar | Az első csirkekeltető gép Hétfaluban | Vásárok | Építkezések 1908-ban | A tudásfelhalmozó család | A Papp-féle sörkert | Hosszúfalusi boltok, személyek... | Négyfalu gazdasági helyzete 2003-ban

 
Könyvnyomdák
 

Jancsó János Könyvnyomdája

"Könyvnyomda - Könyvkötészet - Papírkereskedés. Elvállal jutányos árban és szép kivitelben bármilyen könyvnyomdai munkát, úgymint: Táblázatok, számlák, meghívók, gyászlapok, falragaszok, névjegyek, levélpapírok, árjegyzékek, művek, folyóiratok, körlevelek stb. stb. nyomtatását; továbbá jutányos árban kaphatók: irodai kellékek, írószerek, író- és levélpapírok, tinták, irkák, iskolai és piaci táskák. Úgyszintén elvállal mindennemű könyvkötészeti munkákat olcsó árak mellett."

*

Párszáz év óta különleges rangot jelent egy településnek, ha nyomdája működik. Persze, hogy idők múltával már nem a Sárvárhoz mérhetőt, de még a XX. század elején is sóvárgón elérhetetlen hírnévöregbítő vagy -teremtő gazdasági- művelődési lehetőséget. A könyvnyomtatók 1907-es évkönyvében szerepel a 6 brassói nyomda mellett Jancsó János könyvnyomdája is Csernátfaluból a fogarasi, kézdivásárhelyi, kovásznai, sepsiszentgyörgyi nyomdák mellett.

Ez volt a hétfalusiak első nyomdája, mely 1906 októberétől működött, s amelyet eredeti székhelyéről 1911 novemberében helyeztek át a magyar királyi postahivatallal és a polgári iskolával szemben levő lakásba (Főút, 1890 szám). Ebből a nyomdából kerültek ki 1907-től 1910-ig a Csángó Újság lapszámai, 1911-ben pedig a Hétfalusi Hétfői Hírlap és a Hétfalu 6. évfolyamának lapjai is.

E magyar nyomdával közel egyidőben (1906 október elején) hirdeti meg nyomdája működését a Csernátfaluban akkor letelepedett Sardeli Alkibiades, aki Iris című lapját nyomtatta itt. A Bukarestből ideköltözött görög vállalkozó lapja a Monarchia egyetlen görög nyelvű sajtóterméke volt.

Jancsó János könyvkereskedését és nyomdáját az I. világháború előszelei megfojtották.

Disz Tipo

A Disz Tipo nyomda régi székhelye

A Disz Tipo nyomda új székhelye

Közel 9 évtizeddel az első hétfalusi nyomda indítása után adódik újra kihasznált nyomdaalapítási lehetőség. Ez a vállalkozás gyökere kétágú: egyik az 1991. július 24-ei alapítású D&H (Dávid István és Henning László) vállalkozás, másik az evangélikus egyházkerület kiadta Evangélikus Harangszó, melyet 1991 áprilisában újraindított első húsvéti számától 1996-ig Török László lelkipásztor szerkesztett Csernátfaluban, és melyet 1992. március 1-ig Szász-Benedek István műszaki szerkesztése mellett a brassói tehergépkocsi gyár nyomdájában nyomtattak.

Közben az evangélikus egyház finn támogatásként nyomdafelszerelést kapott, melyet ideiglenesen a Gödri Oláh Jánosék házába raktároztak. Innen szállították az időközben bérlőitől felszabadított Evangélikus Kultúrház első két szobájába a nyomdagépet, a vágót, a lemezelő-hívó és hajtogató gépeket, melyeket Mauri finn nyomdász állított be.

2003. szeptember 12. - a székhely avatóünnepsége.
Jónás András alpolgármester, Nt. Török László ev. lelkész, Dávid István igazgató

 • 1992-ben a D&H bérelte az egyházi nyomdát. Ekkor 3 munkás napi négy órát dolgozott a cégnél 60 m2-nyi össztermelési területen. 1993 november 24-én Henning László kivált a cégből, mely a következő naptól kezdve jelenlegi nevét viseli: Disz Tipo. A fejlesztésre fordított folyamatos beruházások lehetővé tették, hogy több munkást foglalkoztassanak s ez állandó helyhiányt eredményezett.
 • 1996-ban nagyméretű tatarozással újították fel az épületet és a felújított gépekkel már 400 m2-nyi termelési területen dolgoztak.
 • 1999-ben bemutató üzletet nyitottak Négyfalu főterén (Copy Shop).
 • 2001-ben újraszervezik a céget, mely ettől kezdve az ISO/2001 minőségi szabvány szerint működik.
 • 2002-től kisvállalatból középszintűvé lép elő és itt a rangsorban elérhető I. helyezésre érdemesítik. A Disz Tipo vállalat eddig számbavett részlegein majdnem 100 munkás dolgozik.
 • 2003. szeptember 12-én délben egy új nyomdarészleget avattak 600 m2 termelési területtel, 250 m2-nyi irodákkal. Az avató ünnepségen beszélt (a megszólalás sorrendjében) Török László (csernátfalusi evangélikus lelkipásztor), Jónás András (Négyfalu alpolgármestere), Toon de Ruiter (a vállalat holland barátai közül) és Dávid István, a vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója.

Nyomdagépek

Hogy ez a nyomda (és kiadó) bő évtizede mit ér a brassóvidéki (különösen a hétfalusi) magyarságnak a következő kiadványjegyzék bizonyítja:

 1. Evangélikus Harangszó, 1991 áprilisától - 1996-ig, szerkesztette Török László
 2. Zajzoni Rab István prózája: Erdély zugából, kiadja a Zajzoni Rab István Líceum, Szecseleváros (Négyfalu), 1992
 3. Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközösségek és iskolák története és névtára, 1993
 4. Binder Pál: A bodolai (Béldi) uradalom története (Bodola, Keresztvár vagy Nyén, Márkos és Bodzaforduló), 1994
 5. *: Evangélikus énekeskönyv, kiadja az Evangélikus Egyházkerület, 1995
 6. Mustármag, a Vasárnapi Iskolások lapja, 1996 októberétől (44 szám) – szerkeszti Török Beatrix
 7. Evangélikus falinaptárak
 8. *: A Barcaság 1848/49-ben, Disz Tipo Kft., 1998
 9. *: Emléklap a tömösi csata 150. évfordulójára, 1999
 10. Binder Pál: Brassói magyar krónikások és barcasági evangélikus egyháztörténészek 1550 - 1800, 2000
 11. *: Luther Kalendárium - 2000, Négyfalu, 1999, szerkesztette Török László
 12. Hétfalu különszám, 2000. szept. 29.
 13. Kiss Béla: Hétfalusi arcok, Csernátfalusi Evangélikus Egyházközség és Disz Tipo Kft., Négyfalu, 2001
 14. Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék, Disz Tipo Kft., Négyfalu, 2001
 15. Hétfalu, 2001. augusztus 11.
 16. Zajzoni Rab István: Válogatott versek, HMMT, 2002
 17. Barkó Eltelka: Hétfalusi írott tojások, HMMT, 2002
 18. Veres Emese Gyöngyvér: Gergely napjától Péter-Pálig, HMMT, 2002
 19. *: „Ennek a népnek élni kell, tehát az iskola állani fog”, Disz Tipo, Négyfalu, 2002
 20. *: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság ismertető, HMMT, 2003
 21. Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék - felnőtteknek, Disz Tipo Kft., Négyfalu, 2006

Hochbauer Gyula

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®