A régi határkő | A falvak | A vasút | Zászlóavatások Hétfaluban | Kulturális élet | Szórakozás | Ünnepek | Bukaresti emigráció | A falvak életéből

 
Zászlóavatások Hétfaluban
 

A hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskola zászlóját 1883. július 3-án, közvizsgálat alkalmával avatták fel az intézet műtermében, nagyszámú közönség jelenlétében. Ez az iskola pár év előtt polgári fiú- és leányiskolával s díszes épülettel lett felcserélve; a faragóiskolát behozták Brassóba, s ez képezte magvát a mostani állami fa- és kőipari középiskolának, amely ma szép virágzásnak örvend, Brassó belváros Kapu utca keleti végén, a magyar királyi kereskedelemügyi minisztérium felügyelete alatt.

*

A Hétfalu című lap 1907. július 4-i száma így számol be a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola zászlóavató ünnepségéről:

"Méreteiben nagy, jelentőségében mély, eredményében fényes és rendkívüli sikeres ünnepélyben volt szombaton, Péter és Pál napján - 1907. június 29. - része nemcsak a polgári iskolának, hanem Hétfalu egész társadalmának és a brassómegyei tantestületnek a polgári iskola 10 éves fennállása alkalmából rendezett zászlószentelési ünneplése következtében. Az egyszerűnek, családiasnak ígérkező ünnepély az utolsó napokban meglepően kezdett mind nagyobb és nagyobb méreteket ölteni s mire elérkezett a várva-várt nap, szemünk előtt állott az egész csángóságot mintegy magában felölelő nagy ünnepségnek távoli látképe abban az óriási publikumban, mely a kora reggeli órákban sűrű csapatokban vándorolt le az ünnepély helyszínére, a polgári iskola tornatermébe. A csaknem földig leérő nagy nemzeti zászló alatt csakúgy hullámzott az emberáradat, míg az iskolával szemben lévő református templom útfelőli részét a hosszúfalusi önkéntes tűzoltó zenekarának ez alkalomra ünnepélyesen kivonult nagy csapata tartotta megszállva.

A nap már régen feljött, s forrón sütött alá a tiszta kék égről, csaknem perzselve a nagy feketeruhás publikumot, midőn végre fél 11 órakor a Brassó felőli országúton három kocsi robogott az ünnepség színhelyére, melynek középsőjében ült sűrűn feldíszített virágok között Molnár Viktorné őnagysága, ki ez alkalomra a zászlóanyai tiszt nehéz feladatát jött le teljesíteni."

Sajnos Molnár Viktor másnemű elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen az ünnepélyen, pedig Hétfalu közössége nagyon várta. Molnár Viktornét Kilyéni Endre igazgató fogadta és köszöntötte. Ezután a vendégek, kik között feltétlenül meg kell említeni Kupcsay Jánosnét, Makoldynét, Gulya Benőnét, Kupcsay Viktort, Orbán Ferenc kerületi iskola-igazgatót, Bohus Pál főesperest, Pintér Gábor tanfelügyelőt, Vaska Béla unitárius papot, Horváth László evangélikus lelkészt, Halász Gyula tanárt, bevonultak a tornaterembe. A megnyitóról így ír az újság:

"Fél 12 óra volt, mikor a Kilyéni Erzsébet vezetése alatt álló leányiskolás növendékek az ünnep első pontjába belekezdtek, 'Isten áld meg a magyart'-nak eléneklésébe, mit a közösség felállva hallgatott végig."

A megnyitóbeszédet Masznyik Gyula, a polgári iskola gondnokságának elnöke mondta, majd következett a zászlóátadás. A zászlót Simon Anna, az iskola volt növendéke adta át. A zászló kb. négy méter magas, egyik felől fehér, másik felől piros, aranyrojtokkal díszített és zöld levelekkel körülhímzett selyemből állt. A fehér oldalán domború arany és ezüst hímzéssel magyar korona és körülötte magyar motívumokból képzett színes korona volt. A piros oldalán ez állt aranybetűkkel: "Hosszúfalusi polgári iskolák - 1907". A zászló egyik szalagján ez a felirat állt: "Isten álld meg a csángó népet".

A zászlóátadás után következett Kilyéni Endre beszéde, majd az iskola egyik növendéke - Pál András - előadta az alkalomra írt "Ismét tavasz van" című ódáját. Ezután következtek a hitfelekezetek lelkészeinek szentelőbeszédei: Masznyik Gyula ev. lelkész, Demes Péter ref. lelkész, Csathó Ferenc katolikus, végül Vaska Béla unitárius pap áldották meg a zászlót.

Az iskola leánykórusának énekei között elkezdődött a zászlószegek beverésének ceremóniája. A meghívottak, személyiségek, szervezetek, egyházak képviselői több mint 50 zászlószeget vertek be.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®