Bevezető | Bácsfalu | Türkös | Csernátfalu | Hosszúfalu | Tatrang | Zajzon |
Pürkerec | Iskoláink - emlékek tükrében | Iskoláink - adatok tükrében |
Hétfalusi magyar oktatók, nevelők
 
Pürkerec
 

A pürkereci régi iskola

 

Deákné Szörnyi Ibolya, Mátyásné Köpefalnagy Vilma

A pürkereci új iskola

1893-ban az iskola a Brandschott-féle házba költözik, amelyet 7000 forintért vásárolt meg a község. 1892-től Tóthpál János az iskola igazgató-tanítója.

1919. november 26-tól Csórik László igazgatásával ájraszervezték a felekezeti iskolát, amely 1932-ig működött Vietorisz László, majd Argay György lelkészek idején. Ezzel párhuzamosan működött 1919 őszétől a román tannyelvű állami iskola.

1932-ben az evangélikus népiskolát át kellett adni az államnak, főként mert az iskola fenntartásának költségeit a gazdasági válságban kiszipolyozott gazdák tovább nem vállalhatták.

1934 és 1945 között csak román nyelvű volt az oktatás, elsőtől a hetedik osztályig.

1945-től vegyes tannyelvű iskola működött Pürkerecen, azonban a gyereklétszám fokozatos csökkenésével a magyar tagozat elemi szintűre zsugorodott, és ma két összevont osztállyal működik, két magyar helyettes tanítónővel. Az elemi osztályok elvégzése után a gyerekek egy része Zajzonban folytatja tanulmányait a magyar tagozaton, más része Pürkerecen, a román tagozaton.

Deákné Szörnyi Ibolya, Mátyásné Köpefalnagy Vilma

A pürkereci iskola

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®