Bevezető | Bácsfalu | Türkös | Csernátfalu | Hosszúfalu | Tatrang | Zajzon |
Pürkerec | Iskoláink - emlékek tükrében | Iskoláink - adatok tükrében |
Hétfalusi magyar oktatók, nevelők
 
Bácsfalu
 

Az evangélikus lelkészi lakon

 

A bácsfalusi régi iskola

 

A bácsfalusi új iskola

A bácsfalusi népiskola

A bácsfalusi iskola

Magánház, amelyben 1918-1924 között a bácsfalusi evangélikus népiskola működött

A bácsfalusi iskola udvarépülete

A bácsfalusi iskola bejáratánál két felirat díszelgett:

"Halld meg magyar nemzet! Mely nép búzgón ápolja tanodáit nem nyomorog, hanem él és élni fog üdvére földi és égi honának." - 1862-ben tették fel a bejárat fölé.

"Hazánk tanügye dicső reformátora B. Eötvös József Hétfaluban jártának emlékére a bácsfalusi magyarok által 1869. szeptember 29." - állt a bejárat jobboldalán.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®