Földrajzi adatok | Az ezeréves határ | Hétfalu növényvilága | Hétfalu állatvilága |
A Nagykőhavas | A Csukás | A Keresztényhavasok | A Bucsecs | A Rence |
A Bolnok
| Hétfalu vízrajza | Kaszálók, legelők, dombok | Zajzonfürdő
 
Kaszálók, legelők, dombok
 
A Bolnok 1170 m és a Hegyeshegy
1058 m magas hegyvonulatai
Hétfalu legelői
Az Ördögbérce Türkösi legelő a Pancsó alatt
 
Csernátfalusi legelő  

Én itt vagyok otthonos

A kertünk végénél levő dombról nagyon sok minden látszik.

Pürkerec felöl látszik a Balázshegye, Burdus éle, Küszajzon teteje, Kővölgye teteje, a bodolai Blidár, a zajzoni Blidár. Látszik a pürkereci evangélikus templom, melyet a XV. század közepén építették, az Igaz patak jobboldali előhegyfokán. Ennek a templomnak a volt tornyában egy érdekes köriratú harang volt található, valószínűleg ószláv felirat. Ennek a templomnak az az érdekessége, hogy várfal veszi körül. Látszik a pürkereci ortodox templom is, melyet körülbelül 1920-1932 között építettek. Ez a templom e környék legszebb ortodox temploma, belsejében gyönyörű bibliai történetek vannak a falra festve.

Zajzoni részen látszik a Muszka asztal, melyről a monda azt tartja, hogy1848-ban egy orosz csapat itt táborozott, s hogy elverje éhét a helyi lakosság muszáj volt minden nap ételt vigyen nekik. Az ételt egy nagy hordóba gyűjtötték, összekeverték és ezt adták az oroszoknak eledelként. Látszik még a Bikkos, a Katlanyos, ahol mészégetés volt, a Kicsi Mész, a Nagy Mész. Mivel ez a vidék nagyon gazdag volt agyagban, téglagyárakat létesítettek, melyek most már nem működnek.

Tatrangi részen látszik a Nyíres, melyet biztos azért neveztek el így, mert sok nyírfa volt rajta, a Komlós, az Eger, a Setice, a Perbuj, a Deákrés.

Hosszúfalu fele látszik a Hegymegettnek elnevezett hegy, mely elválasztja Tatrangot Hosszúfalutól.

Körülbelül ez látszik a dombról.

Coltofean Laura (Zajzoni Rab István középiskola, VI. osztály)

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®