Földrajzi adatok | Az ezeréves határ | Hétfalu növényvilága | Hétfalu állatvilága |
A Nagykőhavas | A Csukás | A Keresztényhavasok | A Bucsecs | A Rence |
A Bolnok
| Hétfalu vízrajza | Kaszálók, legelők, dombok | Zajzonfürdő
 
Hétfalu növényvilága
 
Encián (keserűgyökér): Gentiana - A tárnicsfélék (Gentianaceae) család génusza. Egyéves vagy évelő növények, Levelük átellenes, rendesen nyeletlen. Viráguk többnyire jókora nagy, levélhónaji vagy végálló, csészéje csöves, legtöbbször 5 hasábú, pártája tölcsér, harang, torok vagy tányér alakú. Színe kék vagy ibolya, ritkán sárga, fehér vagy vöröses.. 4 - 5 osztatú karimája van, magháza 1 üregű, bibeszála maradó, 2 bibéje van. Termése sokmagvú, 2 kopáccsal nyíló tok. A minden részében megtalálható keserű anyag az encián legfőbb megkülönböztető bélyege.

Rododendron (havas szépe): Rhododendron myrtifolium - Az Ericaceae család génusza. Kis fa, cserje. Levele bőrnemű, ép szélű, széle néha visszagöngyölődik, viráguk végálló ernyő, többnyire szép kárminpiros pártája tág vagy keskeny csövű, a harang és tölcsér különböző formájával, 5 karéjú karimája nem egészen sugaras szimmetriájú. 5 - 10 porzója görbült és kiálló, rövidebb a bibeszálnál, tokjuk a csúcson likkal nyílik. A magház többnyire 5 üregű, tok lesz belőle. Erdély sziklás havasain helyenként tömegesen nő.
Kikeleti hóvirág: Galanthus nivalis - A hóvirágfélék (Amarylidaceae) család génusza. Hagymás növény. Tőlevele kékeszöld, tőkocsánya egy bókoló virágot visel, melynek 3 külső lepellevele elüt a 3 belsőtől. A virág alatt egy buroklevél van. Tokja 3 üregű, sok magú. A hegy- és dombvidék nyirkos, lombos erdeiben, cserjéseiben hóolvadás után nyílik. Tőkocsánya 10 - 15 cm hosszú, levele szálas, virága fehér. Hánytató hagymáját régen orvosságnak használták.
Kakasmandikó: Erythronium dens-canis
Tavaszi kikerics: Colchicum, őszi kikerics: Colchicum autumnale - A Liliomfélék (Liliaceae) családjának génusza. Hagymás, gumós növény, viráguk színes leple fent 6 hasábú, lefelé pedig hosszú cső alakban egészen a föld alá hatol, ahol rövid kocsányon ered. 6 porzója a cső torkához nőtt, magháza a cső alján van és 3 hosszú bibeszál indul ki róla a csövön végig. Termése 3 üregű tok. Leple lila, ritkán fehér. Mérges növény, mérge a kolkicin, amelyet hagymagumójából és magvából állítanak elő. Tavaszi és őszi változata is van.
Erdei ibolya: Viola silvestris, illatos ibolya: Viola odorata - A Violaceae család génusza. Levele váltakozó osztatlan, gyakran szív vagy vese alakú, ritkán hasogatott, rendesen pálhája is van. Virága rövidebb-hosszabb levélhónalji kocsányon fejlődik, többnyire 2 előlevél kíséri, zygomorph, 5 tagú, 2 ivarú, az 5 csészelevél meglehetősen egyforma, az alapján 1-1 függeléke van. Az 5 szirom közül a legalsó jóval nagyobb a többinél, a porzók nagyon rövidszárúak, a magház 1 üregű, 3 maglécén sok magkezdeménnyel. A bibeszál a végén igen megvastagodott. A termés 3 kopácsú tok.
Borókafenyő (gyalogfenyő): Juniperus communus - A fenyőfélék (Abitaceae) család génusza. Levele háromtagú örvökben, tűalakú, vagy ciprusnemű apró s keresztesen átellenes helyzetben az ágakra rásimul, csak a csúcsa szabad. Virága kétalakú vagy egyalakú, s ilyenkor a porzós virágok többnyire kurta hajtások tetején, a termő virágok pedig a levelek tövében vannak vagy a kurta ágakat tetőzik. Termése a tobozbogyó. Csak jövő ősszel érik meg. 1 - 10 m magas bokor vagy kistermetű fa. Tűjének színe gyengén csatornás, világoszöld, a közepén kékesfehér csík húzódik végig, a visszája zöld, a fán 4 esztendeig marad. Bogyója gömbölyded, kékesfekete, deres, a tetején három emelkedése s három kemény, felfelé háromélű magja van. Belőle készül a borókapálinka (borovicska). Tartalmaz illanó olajat, gyantát, cukrot és viaszt is. Fűszernek, házi orvosságnak, füstölőnek is használják.
Havasi gyopár: Leontopodium alpinum - A fészkesek (Compositae) család génusza, 2-20cm magas, ágatlan kórós növény, sűrűn molyhos. Virágai zöldessárgák, fészkei sűrű ernyőben állanak, melyet csillagosan elálló fehér molyhú levelek vesznek körül. Magas hegyeken, havasi és havasalji mészsziklákon fordul elő, gyakran nehezen hozzáférhető helyen. A havasokat járó turisták kedves növénye
 
Kásavirág (kankalin): Primula - A Primulaceae család génusza. Levelük tőrózsában áll, jól kifejlődött lemezzel, mely gyakran fordított tojás alakú, lapát alakú, ritkán karélyos. Törpe szárúk csúcsáról, a tőrózsa közepéből a virágzati kocsány emelkedik, ernyőben vagy örvben álló, jókora virágokkal. Pártájuk forrtszirmú, csöve hosszabb az 5 karéjú karimánál, 5 porzójuk a párta csövében ered, ,igen rövid szálú. Termésük gömbölyded, hengeres, felhasadó, sokmagú tok. Közismert tavaszi virág.
Gyermekláncfű (pitypang): Taraxacum Hall - A fészkesek (Compositae) család nyelves virágú génusza. Levelük ép szélű vagy öblösen szárnyas, kacuros tőlevél. Száruk egyfészkű és rendesen csöves tőkocsány. A fészek hosszúkás vagy harang alakú, alsó murvái több sorban állnak, rövidebbek és rendesen hátrahajlók, a felső murvák 1 sorban állnak. A virág sárga. A kaszat lapos, 10 bordás, csúcsa aprón tüskézett, hosszúcsőrös, a csőr tetején van az ernyőalakú bóbitája. Gyökere és friss levele, mint kivonat nem ritkán idült székrekedés ellen használatos. Fiatal, halvány levele jóízű tavaszi saláta.
Boglárka
 
Búzavirág: Centaurea - A fészkesek (Compositae) családban a csöves viráguak génusza. Évelő, ritkán egyéves fűvek vagy kórók osztatlan, épszélű vagy többször szárnyasan hasogatott, nem szúrós levelekkel, magános vagy bugában álló virágfészekkel, fordított tojásalakú, lapított kaszatterméssel. A fészek szélén lévő virágai meddők. Virágaiból nem nagyon tartós festéket lehet nyerni.
Búza: Triticum L. - A pázsitfűfélék (Gramineae) család génusza. A legrégibb termesztett növények egyike.
Pipacs: Papaver dubium L. - A mákfélék (Papaveraceae) család génusza. A vetéseknek nagyobb mennyiségben nem kívánatos, de legnépszerűbb, kedvelt, nagy piros- vagy fehérvirágú gyomnövénye.
Mák: Papaver L. - A mákfélék (Papaveraceae) család génusza. Fehértejű fűvek, kórók. Levelűk váltakozó, többnyire karéjos. A toktermés számos magléctől rekeszes; sok apró magot tartalmaz.
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®