Földrajzi adatok | Az ezeréves határ | Hétfalu növényvilága | Hétfalu állatvilága |
A Nagykőhavas | A Csukás | A Keresztényhavasok | A Bucsecs | A Rence |
A Bolnok
| Hétfalu vízrajza | Kaszálók, legelők, dombok | Zajzonfürdő
 
A Csukás
 

Honnan kapta a nevét Babarunka?

Hosszú évtizedeken át jártam széltében-hosszában a Kárpátkanyar hegyeit mint turista, mint vadász. Mindig érdekeltek a hegyek szépségei mellett helyneveinek eredete is.

Sokan leírták már ezt a vidéket, köztük Orbán Balázs is olyan szépen ecsetelve, hogy még aki soha nem járt is ezen a vidéken, az is tökéletes képet alkothat rőla magának.

Hol is van Babarunka? És mit tudunk nevéről s róla?

Amint Négyfalut elhagyjuk a DN1A úton haladva szomorú és visszataszító kéksor után elhagyjuk Garcsin roma negyedét, pár perc járásnyira elénk tárul a tatrangi víztároló, és balról megjelenik az Ördög-hegy bérce. Utunkat tovább folytatva elérjük Ósánc települését. E helységről tudjuk, hogy itt volt valamikor a magyar vám. Továbbhaladva a Tatrang kanyargós vize mentén, elhagyjuk a Teszla völgyét s közeledünk Babarunka felé. Házak, üzletek és a Kecskeláb völgye marad el jobb felől. Balra kanyarodva megérkezünk egy nagyon szép tisztásra, mely valamikor legelő vagy kaszáló volt. Most menedékház meg vendéglő ékeskedik a tisztáson, melyet csodálatos sziklás hegyek vesznek körül: Teszla, Csukás, Lovak havasa, Vajda, Kecskeláb és még sorolhatnám, de most nem ez a lényeg.

Nemrég olvastam a Csíksomlyó titka című munkát Dacó Árpád szerzetes tollából, melyben említést tesz Babarunkáról is. Ámuldozott ennek a Babbás tisztásnak a csodálatos szépségén Orbán Balázs is, s talán őseink is, amikor erre a tájra érkeztek.

Tehát a szó eleje megvolna, de mi az a Runka? A román értelmező szótár így igazít el: tisztást, erdei irtványt jelent. Dacó Árpád a Babba szót továbbvezeti. Ugyanis Babba Máriának nevezték kezdetben őseink Szűz Máriát, a Szűzanyát, tehát a Babba szépséget is magába foglaló tisztaságot jelent. A Babarunka elnevezés a szerző szerint a -runk és a Babba Mária nevekkel kapcsolatos. Szerinte ide, e gyönyörű tisztásra járhattak Mária-búcsúra őseink, akiké volt ez a föld akkoriban köröskörül, majd utóbb határmenteként. A szerző végezetül feltevéseit még azzal is alátámasztja, hogy a Tatrang forrásvidéke fölött két nagy csúcsot is báb névvel neveztek: Bobul Mare és Bobul Mic, azaz Nagy-Báb és Kis-Báb. Ennek a névnek ott kultikus értelme is volt, amit az is igazol, hogy e csúcsok alatt kolostor is épült, a Zsuzsanna Kolostor, mely napjainkban is létezik.

Mi ezekhez még hozzátehetjük a nagy-kő-havasi Kőba-sziklát, Kőba-völgyet, Kőba-csúcsot, melynek a Kőbáb változata valószínű, majd csodáljuk a tájat, melybe beleolvadt a múltunk is.

Simon Ferenc

A Csukáshoz észak felé csatlakozó
1430 m magas Teszla
A Csukás 1958 m magas hegyvonulata

A Teszla Sziklák a Csukáson
Sziklák a Csukáson Sziklák a Csukáson
Sziklák a Csukáson Sziklák a Csukáson
A Három ujjú szikla - Zajzon, majd Bodzavám irányából piros kereszt turistajelzésen közelíthető meg a Három ujjú szikla, vagy ahogy még nevezik, az Ördög ujja. A Csukás csúcsa alatt, attól északra található ez az érdekes, a Gonosz esküre emelt kezét utánzó szikla. Magassága 40-50 m körül van, tiszta időben jól kivehető a Barcasági-medencéből, de Sepsiszentgyörgy környékéről is látni.
Bratocsai táj a Csukásról
A Nangykőhavas a Csukársról A Bucsecs a Csukásról
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®