A "csángó" szó eredete | A falunevek névváltozatai | Hétfalusi csángó tájszólás | Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

 
A falunevek névváltozatai
 

A történelem folyamán Hétfalu faluneveire a következő névváltozatok, írásmódok voltak jellemzőek:

Bácsfalu 1366-ban Zlanfalua, 1444-ben Báchfalva, 1456-ban Villa Bachfalw, Mátyás király 1460. augusztus 25-én kelt diósgyori adománylevelében Bachfalwa, 1507-ben Batschfalva, 1652-ben Bácsfalu alakban jelenik meg, de előfordul mint: Villa Abbatis, Abatia, Badsch falw, Batschfalw, Batsfalw, vagy egyszerűen: Batsch, németül: Batschendorf.

Türkös 1366-ban Turchfalua néven jelentkezik, 1460-ban Therkes, alio nomine: Temes, 1492-ben Thewrekws, 1500-ban Thyrkes, 1540-ben Turkester, 1652-ben (Bethlen Gábor) Türkös, latinul Villa Turcica, németül Türkeschdorf. Más elnevezési: Torkes falw, Torkes, Torkesch, Turkesch.

Hosszúfalu 1366-ban Huzyufalu, 1456-ban Nagyfalu, 1500-ban Hojzwfalw, 1504-ben Langendorf, Langenndorff, 1514-ben Hosszufolw, 1551-ben Hoszwfalu, 1625-ben Hojsszúfalu, de előfordul még Hwzyofalw, Hwzywfalw, Hwsywfalw, Hossiufalw alakban is. Latinul Villa Longa, németül: Langendorf.

Csernátfalu 1366-ban Charnadfalua, 1444-ben Chornatha, 1456-ban Zent Mihali, 1459-ben Hentmichálfalva, 1506-ban Villa Sancti Michaelis, 1507-ben Mechelsdorf, 1509-ben Michelsdorf, 1531-ben Zentmihálfalva alakban fordul elo oklevelekben, de népszámlálási adatoknál előfordul már kezdetek óta a Scharnat falw, Zent Myhal, Zent Myhal falw, Czernetfalva alak is. A szászok Zernendorf-ként emlegették.

Tatrang 1427-ben Tatrang néven jelentkezik, 1484-ben Thatrang, 1500-ban Tatrangfalva, 1552-ben Tathranl, de előfordult Tatrangh és Tatrangk alakban is, németül: Tatrangen, latinul: Tatrangia.

Zajzon 1222-ben Serzylon, 1367-ben, 1498-ban (II. Ulászló), 1500-ban Zayzon, 1531-ben, 1651-ben (Rákóczy György), 1658-ban Zajzon elnevezés alatt fordul elő, de megjelenik, mint: Zayson, Zeyzon, is. Németül: Zajzendorf, latinul: Zaizonium.

Pürkerec neve először 1498-ban szerepel egy Ulászló magyar király által kiadott záloglevélben. 1500-ban Purkeretz, 1513-ban Polkaritz, 1555-ben Porkeretz, 1651-ben Pucherecz néven fordul elő. Németül: Pürkeressen. Régi latin neve Pulchretia vagy Purpura.

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®