Csángó bútor | Csángó kapuk | Csángó házak, belső építészet | Házoromdíszek

 
Házoromdíszek
 

Bácsfalu

*

*

 • 1868: Ez kis Házat Pap Fúrus épitette Szólgálatjából Kereste, bizd istenre sorsodat jól végzi dolgodat.
 • 1877: Isten segedelméböl épittete Bálint Márton párjával Musat Ilonával.
 • 1883: Benedek János és nője Antal Katával.
 • 1888: Isten segedelméböl épitette Gócza János párjával Jani Annával.
 • 1888: Isten Segedelméböl épitette Kiss Mihály édesannyával.
 • 1877: Ezen házat épitette Pap János Rákóczi Katával.
 • 1878: Isten segedelméböl épitette Bálint Mihály pár. Bálint Annával.
 • 1854: Épitette Sipos János párjával Jónás Katával.
 • 1787: Épitette Bartsai János Augustus die 9-én Ora et Labora Dat tibi omniabona.
 • 1700: CANTELARIA COMMUNALIS BÁCSFALAU (A közsségházán)
 • 1862: HALLD MEG MAGYAR NEMZET! MELY NÉP BUZGÓN ÁPOLJA TANODÁIT NEM NYOMOROG, HANEM ÉL ÉS ÉLNI FOG ÜDVÉRE FÖLDI ÉS ÉGI HONÁNAK (A bácsfalusi iskolán)
 • HAZÁNK TANÜGYE DICSŐ REFORMÁTORA B. EÖTVÖS JÓZSEF HÉTFALUBAN JÁRTÁNAK EMLÉKÉRE A BÁCSFALUSI MAGYAROK ÁLTAL 1869. SZEPT. 29. (A bácsfalusi iskolán)

Bácsfalu - Ház homlokzata 1897-ből

Türkös

 • 1882: Épitette az Isten rásegitette Mert Munkájával kereste Párjával Kata
 • 1887: Épitete Jakab István párjával Kis Furuzs Isten segedelmével.
 • 1869: ISTEN INDULATÁBÓL EPITette BORCSA ISTVÁN párjával Csabai Annával.
 • 1872: Isten segedelméből Épittette Mezei Mihály Nejével Lőrincz Sárával.
 • 1875: Isten Segedelméből Épittettem Gocsmán János Párommal Szász Annával 1875 október 7. Igyekezzél, dolgozzál Úgy lesz Áldás Házadnál, az Úr Aláz és Magasztal Szomorit és Vigasztal. Aki az épitésben ellenezte, engedve van hogy ezután ablakát mélyicse.
 • 1870: ISTEN SEGEDELMEBÖL EPITE SZÁSZ DEÁK ISTVÁN.
 • 1818: Épitete Gotsmán János Párjával Bortsa Anával.
 • Újitata Cserey Mihály nöivel.
 • 1884: Isten segedelméböl renoválták Veres Borcsa János Giro Jani Furuzsval. (A türkösi iskolán)

Türkös - Ekevasas házoromdísz 1858-ból

Türkös - Napkorongos és csillagos díszítésű homlokzat 1909-ből

   
Türkösi ház Türkös - 1909
   
Türkös - Ház homlokzata 1878-ból. Jól kivehető a gránátalmás díszítő motívum Türkös - Stilizált ekés címer 1867-ből
   
Türkös - Házhomlokzat 1871-ből A türkösi kúria házorma 1804-ből

Csernátfalu

 • 1871: ÉPITETE ESZT AZ KIS HÁZAT KÜS JÁNOS PÁRJÁVAL PAJOR ANÁVAL.
 • 1864: Épitete MárTon istván Párjával igyekezél ÉS Dolgozzál Az istenhez Foházskodjál úggy les Áldás Az Házadnál Május 16Adikán
 • 1817: AZ ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETTE SIPOS ISTVÁN PÁRJÁVAL SZÁSZ ANNÁVAL
 • 1863: JAKAB JÁNOS BORBÉLY FURUS
 • 1890: Köpe János Épitette.
 • 1781: MIHASZNA SZÉP HÁZAT KÖBÖL ÉPITTETTEM, MÁS KÖLTÖZIK BELÉ MAHOLNAP HELYETTEM. EZ HÁZ ÉPITTETETT A PAPOK SZÁMÁRA, EZ ECLÉSIÁNAK IGEN NAGY HASZNÁRA. SOK ÁLNOK SZIVEKNEK MÉRGES BOSZUJÁRA. FORDITSON AZ ISTEN MINDENEKET JÓRA. (A csernátfalusi papilakon)
 • 1822: ÉPITETE SZÁSZBATSÓ ISTVÁN TIKOSI ILONÁVAL.
 • 1829: ÉPITTETE SZEKEL ANDRÁS
 • 1830: ANO DIE ÉPITÉ GIRO IÁNOS
 • 1833: Lőrintz Mihály
 • 1868: Isten segedelméböl. Epitete Szőrnyi János Párjával Geci katával.
 • 1862: AZ ÚRISTEN SEGEDELMÉBÖL EPITETE EZ HÁZAT TOMOS MIHÁJ PÁRJÁVAL VERES SÁRÁVAL
 • 1864: EPITETE : SZÁSZ KURUTZ : ISTVÁN PÁRJÁVAL : SZÜLETET PÉTER KATÁVAL
 • 1887: ÉPITÉ KIS ISVÁN
 • 1861: SIPOS JÁNOS : ÉPITETE : AZ JÓ ISTEN SEGÉLETE : BIZÁL FIAM TSAK Ö BENE NEM IS HAGY EL Ö FELSÉGE ANO 1861 MA 8. UJITOTAM 1864 BE
 • EZ ISKOLÁT ÉPITTETTE CSERNÁTFALU MAGYAR NÉPE A JÓ ISTEN MEGSEGÉLTE 1864-BE.

Gyűjtötte: Csia Irén (1892), Gyurka József (1892. március 17.), Kovács Lehel István (2002), Tomos Tünde (2002)

Hétfalu egyik legöregebb háza 1848-ból Csernátfalu és Türkös határán

Csángó földműves ház, a földműves címerrel 1868-ból, Hátsó utca (Ady Endre) 96. szám

   
Csernátfalu - Homlokzat 1908-ból Csángó ház az ekés címerrel Türkös és Csernátfalu határán, 1868-ból

Hosszúfalu

 • 1871: Megujult már E ház Az urnak Nevében JOnás András által az ő Életében És Buna Katának Gazdaszony létében Én is elvégeztem Az Urnak Nevében.
 • 1856: Epietette Isten segedelméböl Kajtsa Samu párjával Deák Anával Az Úr aláz és magasztal.
 • 1872: Ez ház ujittatott Az Urnak nevében Fejér János által Az Ö Elletében.
 • 1856: ÉPIETETTE ISTEN SEGEDELMÉBÖL KAJTSA SAMU PÁRJÁVAL DEÁK ANÁVAL AZ UR ALÁZ ÉS MAGASZTAL
 • Épültt 1865-ben AMI SORSUNK MINDEN AZ ISTENEN ÁL Ő ALÁZ ÉS MAGASZTAL MEGSZOMORIT S VIGASZTAL Épittette ezt a házat ORBÁN SAMU PÁRJÁVAL PAP SÁRÁVAL
 • 1875 junius 12. Imádkozzál s dolgozzál igy áldás lesz házadnál. Dávid Miklos Mihály Jakab Anna
 • 1876: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETTE JAKAB MIHÁJ ÉS DÁVID ILONKA.
 • 1835: ISTEN SEGEDELMIBÖL ÉPITETE GIRES SIMON PÁRJÁVAL.
 • 1835: VAJDA PÉTER EPITETE PÁRJÁVAL TSIRI KATAVAL
 • 1879: Isten segedelméböl épitette Köpe Mihály Párjával Pari Annával Dicsérd Istent s imádkozzál igy lesz áldás a házadnál. (Egy csűrön volt)
 • 1853: Isten Segedelméböl E kis Házat épittette Vajda Péter Párjával Kalit Ilonával Dicsérd Istent s imádkozzál igy lesz áldás a házadnál
 • 1876: Isten Segedelméböl épittette Török József és Köpe Kata.
 • 1876: ÉPITETE PÓSZÁR MIhÁJ
 • 1863: ÉPITETE VAJDA ISTván PÁRJÁVAL PAJOR ISTVÁN ANÁVAL ISTEN SEGEDELMÉBÖL
 • 1864: ÁPITETE KÖPE FALNAGY ANDRÁS ISTEN SEGEDELMÉBÖL
 • Jani Mihály + Deák Kata A földieknél job jókat igyekezünk szerezni Melyeknek holtunk után is hasznukat lehet veni.
 • 1910: EA

Hosszúfalu - Ház homlokzata 1910-ből

Tatrang

 • 1868: ÉN SZONDA TAMÁS ÉPITTETM és.. KOVÁTS ANN.
 • 1879: EPITTETTE GYERKO ISTVÁN és FEJÉR ILONA
 • 1847: Gíres Ist.ván Épitete Isten segedel-méböl.
 • 1867: KÉSZÜLT E HÁZ JUNIUSBAN SZONDA EFRAIM ÉPITTETTE S GIRES SÁRA FELESÉGÉVEL LEGYEN ÁLDOTT AZ ÚR NEVE.
 • 1867: ÉPITETE BALÁS MIHÁJ CSABAJI ANNÁVAL.
 • 1877: ÉPITETTE FEJÉR ISTVÁN PÁRJÁVAL KÖPE SÁRÁVAL
 • 1870: ÉPITETTE MIKES SIMON PÁRJÁVAL TSERE ANNÁVAL. AZ UR ALÁZ ÉS MAGOSZTAL MEGSZOMORÍT ÉS VIGASZTAL HA AKAR
 • 1876:Isten segedelméből épitette Sára György és Sára Kata
 • 1891: ÉPITTETE LUKÁTS JÁNOS ÉS VÁNCSA ILONA IFJU LEGÉN LUKÁTS JÁNOS NAK
 • 1889: Épittete Isten Segedelmébül Saki János És Pál Kata
 • 1876: ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPITETTE LŐRINCZ ISTVÁN PÁRJÁVAL GIRES ILONÁVAL.
 • 1885: ÉPITETTE ÖZVEGY FÓRIZS GYÖRGYNE
 • 1877: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETTE LUKÁCJÁNOS ÉS FEJÉR ANNA
 • 1873: ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÉPITETE CSERE MÁRTON BÁLINT KATÁVAL
 • ÉPITETE BÁLINT SIMON ÉS PIROSKA SÁRA REPERÁLTA BÁLINT MÁRTON
 • 1864: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETE PÁL ISTVÁN
 • 1871: ÉPITETTE PÁL ANdRÁS PÁRJÁVAL SÁRA ANNÁVAL AZ ÚR ALÁZ ÉS MAGOSZTAL MEGSZOMORIT ÉS VIGASZTAL
 • 1868: ÉPITETTE ISTEN SEGEDELMÉBÖL BARKO SIMON PÁRJÁVAL VÁNCSA SÁRÁVAL. (14. szám)
 • 1875: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETE BARKO SIMON PÁRJÁVAL VÁNTSA SÁRÁVAL (15. szám)
 • 1860: TSERE JÁNOS ÉPITTETE PÁRJÁVAL GIRES ARÁVAL
 • 1867-be ÉPITTETE BALás János Isten segedelméböl párjával Lukáts marijával (99 sz.)
 • 1864-be ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITTETE VAJDA GYÖRGY PÁRJÁVAL TOTT Katával
 • 1807: Épült RENOVÁTUM 1873 Kotsis István Sára Anna
 • 1841: ÉPITETE BÁLINT AnDRÁS ÉS PAR KATA
 • 1864: RENOVÁLTA BUNA PÁL PÁRJÁVAL TAMÁS ANNÁVAL ANNO 1871 BEN EZT A HÁZAT EPITTE BUNA ISTVÁN A FIÁNAK BUNA ÁDÁMNAK.
 • 1869: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETTE SIMON GYÖRGY BARKO ILONAVAL PÁRJÁVAL AZ UR ALÁZ ÉS MAGOSZTAL
 • 1871: ÉPITETTE GYERKO GYÖRGY PÁRJÁVAL PAJOS KATÁVAL
 • 1864: ISTEN SEGEdELMÉbÖL ÉPITTE KALYCSA SAMU PÁRJA DINKA ANNA
 • 1864: ISTEN SEGEDELMÉBO ÉPITTETTE EZT A HÁZAT CSORIK ISTVÁN SIMON ILONÁVAL.
 • 1865: TOMOS JÁNOS PÁRJÁVAL VAJDA KATÁVAL ÉPITTETE (16. szám)
 • 1863: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITTETTE EZT A HÁZAT TSERE JÁNOS PÁRJÁVAL GIRES SÁRÁVAL
 • 1864-ben ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITtete SZekel MihÁJ PÁRJA SZÁSZ Annaval.
 • 1879: ÉPITETTE ANDER MIHÁLY PÁRJA BÁLINT ANNA
 • 1868: ÉPITETE IFJU BARKO PÉTERr ÉS CSIKI MIHÁLY ANNA.
 • 1895: EPITTETE ILLÉS JÁNOS ÉS SZONDA ANNA
 • 1890: PIV, CSI
 • Ujittatott a ház Az Urban Sipos Sándor által az ő életében Papp Katalinnak Gazdasszony létében

Gyűjtötte: Köpe Luiza (1892), Mikes Mihály (1892), Seres András (1969), Kovács Lehel (2002), Tomos Tünde (2002).

1895: Epittete Illés János és Szonda Anna

Tatrang - Ház homlokzata

   
Tatrang - Ház homlokzata 1890: PIV, CSI

Zajzon

 • 1890: IMÁDKOZÁL ÉS DOLGOZÁL IGY ISTEN ÁLDÁSA SZÁL TEReÁD ÉPITETTE TOTh ISTVÁN ÉS NEJE GECI SÁRÁVAL.
 • 1878 május 31. EPITETE ESZT A HÁZAT ISTEN SEGEDELMÉBÖL VERNIKA ISTVÁN PÁRJÁVAL TOT KATÁVAL (294. szám)
 • 1870: ElKészült már e ház Az UrnaK nevében JaKab Márton által az ő életében és Forizs MárisnaK Gazsdaszon létében. ÁldasséK az Urnak Szent neve érette.
 • 1864: ISTEN SEGEDELMÉBÖL épitette BUNA MÁRTON PÁRJÁVAL TOTH SÁRÁVAL
 • 1887: Épitetett Jakab Mihály És Fejér ilona Gazdaszon létiben melyét áldasék az Ur neve
 • 1884: Ujitatott Ez ház Az UrnaK nevében Taizs Sándor Által az ö idejében És Getzi SáránaK gazsdaszon létében (127. szám)
 • ISTEN SEGEDELMÉBÖL EPITTETE FORIS JÁNOS PÁRJÁVAL ORBÁN ILONÁVAL (243. szám)
 • 1828: ZAJZONI KIS EKLÉSIA ÉPITTETTE MERT ISKOLA ITT SOK GYERMEKEK TANULNAK URNAK DITSÉRETET MONdNAK AKI EBBEN SEGITHETETT AZ A MENYBEN NYERJEN KINTSET.
 • 1904: BANDI ANNA ÉPITTETTE
 • 1896: ÚJITATTA RAB SÁNDOR ÉS BUNA KATA
 • 1884: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITETTETTE SZÉKEL, MIHÁJ ES NEJE ORBÁN SÁRÁVAL (Erdőlő utca 1.)
 • 1887: EPITETEt AZURNAK NEVÉBEN. TAIZS JÁNOS : ÉS : NEJE KÜS ANNA FIJIK TAIZS : SAMUNAK (Erdőlő utca 2.)
 • 1872: Isten segedelméböl épitette Buna Márton párjával Rab Sárával. Nékem elsö házam a bölcsö deszkája. A második pedig ezen háznak fája. A harmadik lészen koporsom deszkája. (Erdőlő utca 79.)
 • Isten segedelméböl készült e ház oktoberben Jakab Mihálj épittette és Rab Kata Felesége légyen áldott az Ur neve (Erdőlő utca 9.)
 • 1869: ISTEN SEGEDELMÉBÖL ÉPITTETTE BÁLINT JÁNOS PÁRJÁVAL TÜRKÖSI ANNÁVAL (eRDŐLŐ UTCA 297.)
 • 1876: UJittattott e ház AZ Urnaknevében Bálint Samu által az ö életében és Tajis Katának Gazdaszszony létében. Legyen Áldott az Ur neve.
 • 1891: EPITETETT A URNAK NEVÉBEN JAKAB MÁRTON ÉS NEJE TAIZS ANNA.
 • 1847: EST AZ hAZAT ÉPITETET BALIND MÁRTON PÁRJÁVAL RAB ANNÁVAL AZ ISTEN SEGEDELMIBÖL julius 20-dik napján (Templom utca 86.)
 • 1868 ban Készült e ház májusban Fóris János épittette Tot Ilona Felesége legyen áldott az ur neve. (Fürdő utca 244.)
 • 1867: Minden az Istenen Áll Ö Aláz Ö Magasztal. (Fürdő utca 253.)
 • 1881: ElKészült már e ház asz Urnak Nevében it Szász András által az Ö idejében. És Geci Katának gazdaszon létében És ez is elkészült augusztus végével. (Porond utca 271.)
 • 1904: SZJ, OA
  ITT SZÜLETETT RAB ISTVÁN CSÁNGÓ KÖLTŐ 1832-BEN, MEGHALT BRASSÓBAN 1862-BEN. FÉNYES TEREMBEN NEM NEVELTEK, SEGÉNY ANYA SZEGÉNY ÉLETRE SZÜLT. A RÉGI JÓ IDŐK ELTELTEK, HOL A VILÁG ILY SZEGÉNYT IS BECSÜLT. EMELTE A BRASSÓ MEGYEI MAGYAR TANTESTÜLET 1887-BEN.
 • 1912: BM, FK
 • Újitatott e ház az Urnak nevében Paizs Sándor által az ő idejében És Géczi Sárának gazdasszony létében
 • Épült e ház 48-ban Befejezték juniusba Berkó Tamás épitette Tóth Anna ja felesége Áldott legyen az Ur neve hogy öket megsegitette

Gyűjtötte: Köpe Luiza (1892), Seres András (1966), Kovács Lehel István (2002), Tomos Tünde (2002)

1904: SZJ, OA
"Itt született Rab István csángó költő 1832-ben, meghalt Brassóban 1862-ben. Fényes teremben nem neveltek, Szegény anya szegény életre szült. A régi jó idők elteltek, Hol a világ ily szegényt is becsült. Emelte a Brassó megyei magyar tantestület 1887-ben."

Zajzon - Csángó ház 1873-ból, eke, szív, életfa, granátalma motívumokkal díszített homlokzat

   
1896: Újitatta Rab Sándor és Buna Kata 1904: Bandi Anna Épittette
   
1912: BM, FK. Zajzon - Ház homlokzata 1908-ból

 

Pürkerec

 • 1878: ÉPITETTE SZASZ MIHAJ PARJAVAL SIPOS ANNÁVAL.
 • 1865: ISTen SegedelméBöl ÉPPittete Fejér andrás Párjával SZáSZ annával.
 • 1865: BARTI GYÖRGY ÉPITETE PÁRJÁVAL GÁBOR ANÁVAL
 • 1871: Elkészült már ez ház az Urnak nevében Fejér miháj és Fejér István által az ő éltekben Geczi anna és Fejér Sára Gazdasony létekben.
 • ÉPITETTE ISTEN SEGEDELMÉBÖL EZST A HÁZAT ÖREG KORODI PÁL PÁRJÁVAL SZÁSZ KATÁVAL.
 • 1884: Újitatott Ez ház az UrnaK nevében Taizs Sándor Által az ö idejeben És Gétz SáránaK gazdaszon létében
 • 1897: OM, BA
 • 1938: OI, BK
 • Elkészült már e ház Az Urnak nevében Ploszkuj István által az ő idejében És Fejér Annának Gazdasszony létében Áldassék az Urnak Szent neve érette

Gyűjtötte: Stadach Gyula (1892), Seres András (1970), Kovács Lehel István (2002), Tomos Tünde (2002)

Pürkerec - Régi ház homlokzata 1884-ből: "Újítatott ez ház az Úrnak nevében Taizs Sándor által az ő idejében és Getz Sárának gazdasszonylétében"

Pürkerec - Ház homlokzata 1905-ből

   
1897: OM, BA. 1938: OI, BK.

 

Az ekés címer

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®