A társadalom elemei | Civil szervezetek | Politikai pártok
 
Politikai pártok
 

Hétfalusi Függetlenségi és 48-as Párt

1907. január 6-án a hosszúfalusi Barta-féle vendéglőben alakult meg. Szórády Lajos tatrangi ev. lelkész (elnök) és Petrovics Pál fűrészmezei lelkész (jegyző) hívták össze az alakuló ülést. Megbízásukat 1906. December 21.-én a zajzoni Concordia szállóban kapták, az ott összegyűlt papok, tanítók, bírók, csángó gazdák által. December 30-án kellett volna megtörténjen a alapító közgyűlés, de a nagy havazás megakadályozta, így az ülést 1907. január 6-ra, Vízkereszt és Úrnapjára halasztották.

Az alakuló ülés tárgysorozata:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Az előértekezet jegyzőkönyvének felolvasása
 3. A párt alapszabályainak megállapítása
 4. Szervezkedés
 5. Intézkedés lapkiadás ügyben
 6. Indítványok az üdvözlésekre vonatkozólag
 7. Hitelesítő bizottság kiküldése
 8. A gyűlés bezárása

"S a nagy többség, a népnek gyermekei, a hétfalusi lelkes csángó magyar hazafiak magasan lobogtatva a zászlót, melyet a vezetők kezükbe adtak, egymást a buzgólkodásban felülhaladva, az alakuló közgyűlés elérkeztével megalapították a hetfalusi függetlenségi és 48-as pártkört, megtestesítették az igét s megalkották a nagy Isten segítségével a tiszta magyar hazafias törekvéseknek sziklavárát…

A Csángó Újság kell, hogy állandó építője legyen a csángó nép boldogulásának s magában egyesítse mindazt a nemeset, jót, szépet és igazat, mi e népnek kebelében forr és a megvalósításra érdemes."

A Párt Nyilatkozata

 • Elnök: Szórády Lajos, tatrangi ev. lelkész
 • Alelnök: Dr. Kozma Miklós, hosszúfalusi ügyvéd
 • Jegyző: Petrovics Pál, fűrészmezei ev. lelkész
 • Második jegyző: Zsigmond Gáspár, zajzoni tanító
 • Pénztáros: Csathó Ferenc, türkösi plébános
 • Ellenőr: Kádas József, hosszúfalusi postameste
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®