Hétfalu lakossága 1500-1839 | Hétfalu lakossága 1850-1899 |
Hétfalu lakossága 1900-2002
| Összefoglaló | Hétfalusi csángó családok
 
Összefoglaló magyarázatok
 
A magyar és román nemzetiségűek arányának alakulása

Település

Év

Összlakosság

Magyar

Román

Magyar %

Román %

Bácsfalu

1850

2,199

974

1,168

44.29%

53.12%

1869

2,064

1,024

1,030

49.61%

49.90%

1890

1,862

1,067

789

57.30%

42.37%

1910

2,017

1,223

684

60.63%

33.91%

1930

2,152

1,335

765

62.04%

35.55%

1956
         
1966
         
1977
         

1992

Türkös

1850

3,811

1,715

1,774

45.00%

46.55%

1869

3,875

1,806

2,069

46.61%

53.39%

1890

3,277

1,713

1,529

52.27%

46.66%

1910

3,235

1,880

1,333

58.11%

41.21%

1930

3,005

1,833

1,212

61.00%

40.33%

1956
         
1966
         
1977
         

1992

Csernátfalu

1850

3,034

1,411

1,577

46.51%

51.98%

1869

3,040

1,673

1,352

55.03%

44.47%

1890

2,628

1,684

863

64.08%

32.84%

1910

2,561

1,981

545

77.35%

21.28%

1930

2,518

1,955

491

77.64%

19.50%

1956
         
1966
         
1977
         

1992

Hosszúfalu

1850

8,168

2,240

5,466

27.42%

66.92%

1869

7,664

2,073

4,955

27.05%

64.65%

1890

6,420

2,634

3,435

41.03%

53.50%

1910

6,021

2,854

3,080

47.40%

51.15%

1930

5,895

2,941

2,902

49.89%

49.23%

1956
         
1966
         
1977
         

1992

Négyfalu

1850

17,212

6,340

9,985

36.83%

58.01%

1869

16,643

6,576

9,406

39.51%

56.52%

1890

14,187

7,098

6,616

50.03%

46.63%

1910

13,834

7,938

5,642

57.38%

40.78%

1930

13,570

8,064

5,370

59.43%

39.57%

1956
         
1966
8,782
13,674
   
1977
9,790
21,484
   

1992

8,231

21,606

Tatrang

1850

2,813

1,109

1,700

39.42%

60.43%

1869

3,034

1,986

1,033

65.46%

34.05%

1890

3,251

2,113

1,123

65.00%

34.54%

1910

3,226

2,157

1,243

66.86%

38.53%

1930

3,021

1,838

1,038

60.84%

34.36%

1956
         
1966
1,725
1,531
   
1977
1,667
1,448
   

1992

1,424

1,526

Zajzon

1850

1,128

245

840

21.72%

74.47%

1869

1,358

1,056

300

77.76%

22.09%

1890

1,329

1053

263

79.23%

19.79%

1910

1,226

988

231

80.59%

18.84%

1930

1,253

976

192

77.89%

15.32%

1956
         
1966
989
386
   
1977
930
377
   

1992

769

1,186

Pürkerec

1850

1,823

801

987

43.94%

54.14%

1869

2,043

1,198

845

58.64%

41.36%

1890

2,036

1147

887

56.34%

43.57%

1910

2,097

1072

1016

51.12%

48.45%

1930

1,815

953

861

52.51%

47.44%

1956
         
1966
795
1,055
   
1977
802
1,097
   

1992

619

853

Háromfalu

1850

5,764

2,155

3,527

37.39%

61.19%

1869

6,435

4,240

2,178

65.89%

33.85%

1890

6,616

4,313

2,273

65.19%

34.36%

1910

6,549

4,217

2,490

64.39%

38.02%

1930

6,089

3,767

2,091

61.87%

34.34%

1956
1966
3509
2972
1977
3399
2922

1992

2812

3565

Hétfalu

1850

22,976

8,495

13,512

36.97%

58.81%

1869

23,078

10,816

11,584

46.87%

50.19%

1890

20,803

11,411

8,889

54.85%

42.73%

1910

20,383

12,155

8,132

59.63%

39.90%

1930

19,659

11,831

7,461

60.18%

37.95%

1956
         
1966

12,291

16,646
   
1977

13,189

24,406
   

1992

11,043

25,171

 

A román, magyar, német és egyéb népesség lélekszámának
alakulása Hétfaluban 1966-1992 között*
Település
Év
Magyar
Román
Német
Egyéb
Négyfalu
1966
8,782
13,674
237
116
1977
9,790
21,484
232
45
1992
8,231
21,606
111
278
Tatrang
1966
1,725
1,531
5
2
1977
1,667
1,448
5
364
1992
1,424
1,526
3
143
Zajzon
1966
989
386
4
315
1977
930
377
1
483
1992
769
1,186
-
-
Pürkerec
1966
795
1,055
-
-
1977
802
1,097
6
10
1992
619
853
3
9
Hétfalu
1966

12,291

16,646

246

433

1977

13,189

24,406

244

902

1992

11,043

25,171

117

430

* Az 1992. évi közigazgatási beosztás szerint.

Megjegyzés: A Brassó megyei adatok nem részletezik a cigány nemzetiségűek számát, az azonban -legalábbis a falvakban - nagyjából azonos az egyéb rovatban található adattal. A falusi adatsorok a románság töretlen gyarapodásáról, a magyar nemzetiségűek lélekszámának folyamatos csökkenéséről, a szászok kivándorlásáról és a cigány népesség számának hirtelen megugrásáról, majd megállapodásáról tudósítanak. A román népességnövekedés javarészt a megyeszékhely szűkebb vonzáskörzetéből, néhány, ipari telephellyel is rendelkező helységből (Vidombák, Földvár, Botfalu, Prázsmár) származik. E települések odahagyott szász portáinak új lakói többnyire ugyancsak románok voltak. Másutt az elvándorolt németek helyére cigányok húzódtak be (Homoród, Kaca, Nagysink). A magyarok számának csökkenésében tagadhatatlanul szerepet játszik a falusi lakosság elöregedése, de egyes helységekben (Alsórákos, Apáca, Halmágy, Krizba, Tatrang, Ürmös) lehetetlen nem észrevenni a cigányság népszámlálási nemzetiségváltásának hatását. A cigány disszimiláció az 1977. évi népszámlálás idején helyenként a románok számát is visszavetette (például Kacán, Keresztváron, Zajzonban, s valószínűleg Alsórákoson, Ürmösön is), ez azonban vagy időlegesnek bizonyult (mint Keresztváron), vagy pedig be-, illetőleg későbbi visszaolvadásuk ellensúlyozta az akkor okozott veszteséget (Bodola, Zajzon, Tatrang). Egészen kivételes, hogy 1992-ben Nagysinken a cigányság megjelenéséhez hirtelen román lélekszám-csökkenés társult. Igaz, ugyanakkor viszont Halmágy román lakossága növekedett a többszörösére, a faluban élő magyarok fogyatkozásával egyidejűleg. A Brassó megyei táblázat idősoraiban összebogozódott etnikumközi viszonyok behatóbb vizsgálódás nélkül szinte értelmezhetetlenek, mivel a románok, magyarok és cigányok számának különböző népszámlálások közt különböző helyeken és különböző irányokban történt elmozdulásai kiegyenlítik egymást. Jóllehet, alapvető tendenciák így is kirajzolódnak, e táblamelléklet - mint esetenként Maros megyében is - közvetve arra figyelmeztet: olykor elhamarkodott következtetésekre vezet, ha nem ügyelünk rá, hogy bizonyos távlatból - Semlyén István megfogalmazásával élve - a többletek és hiányok összemosódnak s felolvadnak a statisztikai átlagok olvasztótégelyében.

Varga E. Árpád: Az 1977. évi romániai népszámlálásról az újabb adatközlések tükrében.

(A Budapesten 1996-ban a Teleki László Alapítvány Könyvtára által kiadott Erdély etnikai arculatának változása című kötetben megjelent tanulmány, kisebb módosításokkal. Módosított változata a szerző Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből című tanulmánykötetében. Budapest, 1998, Püski. 72-117. p.)

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®