Árvay József
 

A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helységneveiben,
Kolozsvár, 1942

A szerzőt a rövid ideig (1945-48) Csernátfaluban működő Egységes Gimnázium tanáraként ismerték a hétfalusiak. Hétfalusi helynévkutatásainak eredményeit a szaktekintélyek is elismerték. Könyvritkaságnak számító könyvei, különösen az 1943-ban kiadott A barcasági Hétfalu helynevei ma a szélesebb olvasóközönség számára is izgalmas olvasmány. E helynévkutatások részeredményeit foglalja össze az ajánlóban kiemelt, mindössze 20 oldalas tanulmány.

A térszíni formák nevein azokat a szavakat érti, amelyek a talaj kiemelkedéseinek és mélyedéseinek alakját, részeit jelölik. E nevek egy része helynevekben még ma is előfordul, de értelmük teljesen elhomályosult, mint például a Döme-hobája névben levő hoba, vagy az Alsó, Felső Kotyor kotyor utótagja a Nagy-terhes, Horvátka-terhese, terhes névrésze. Másik részük ma már csak helynevekben él, értelmük is világos még, de köznyelven nem használatosak, mint a Melegoldal vagy a Verőfény mindkettő a hegynek, dombnak a déli lejtőjét jelentve. Harmadik csoportjuk mind a régi, mind a mai helynevekben szerepelnek és ma is használjuk ezeket mint a bérc névelem például Andir-bérce, Kecskék-bérce, Táltos-bérce, vagy a gödör például a Vasút-gödre, Borcsa-gödre, Hegyeshegy-gödre.

Vannak román eredetű szavak is a révszíni formák hétfalusi nevei között mint a paláj (román plai) a Paláj, Paláj-nyaka, Begyen palája, Öreg-paláj nevekben, vagy a poján (román poiana) a Pojánkő, Poján-völgye nevekben.

A szófejtésben szívesen kalandozóknak élmény a Csuklyon név többféle, s a kutató által nem lezárt származtatása az Arapa-csuklyona, Kiscsuklyon, Bacsó-csuklyona helynevekből.

Nyelvteremtő képzeletünket mozgósítja az Áj-bérc, Áj-meg, Áj-nyak, Áj-lapály összetételekben.

A tanulmány arra figyelmezteti a mai olvasót, hogy a helyneveink nyelvünk "legbizalmasabb" rétegéhez tartoznak, ahhoz a meghitt nyelvi, nyelvjárási környezethez, mely révén a beszélő anyanyelvéhez való viszonya közvetlenül, tapasztalhatóan kifejeződik.

Hochbauer Gyula

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®