Történelmi Egyházaink | A templomok belső építészete | Hétfalusi temetők |
Egyházi személyiségeink | Életrajzok | Püspöklátogatások Hétfaluban |
Események egyházaink életéből
 
Életrajzok
 

A helyi egyházi személyiségek vázlatos kislexikona

A, Á . B . C, Cs . D . E, É . F . G, Gy . H . I, Í . J . K . L, Ly . M .
N, Ny . O, Ó . Ö, Ő . P . R . S, Sz . T, Ty . U, Ú . Ü, Ű . V, W . Z, Zs

A, Á

 

B

Borcsa Mihály

C, Cs

 

D

 

E, É

Ébner Jenő

(Budapest, 1907.április 22. - Marosfő, 1989. december 26.)

Budapesten, a Ferencvárosban született 1907. április 22-én. A budapesti ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett 1927-ben. Belépett a lazarista rendbe, teológiai tanulmányait a rend piliscsabai főiskoláján és Szobon végezte. 1930-ban Budapesten szentelték pappá. A fővárosban, majd Piliscsabán segédlelkészi szolgálatot teljesített, majd Szobon lett teológiai tanár és a vidék miszsziós lelkipásztora. Észak-Erdély visszacsatolását követően a kolozsvári Irisz-telep plébánosa lett, ő építtette a kerekdombi templomot és paplakot. A háború után is Erdélyben maradt: Csíkszeredán volt kórházlelkész, majd Biharsályi, Bikács, Cséffa, Türkös (1852-1954), később Marosfő plébánosa. Missziós házat építtett a Maros forrásánál, onnan látogatta híveit, de őt is sokan keresték a legkülönfélébb lelki problémáikkal távoli vidékekről is. Az általa megsegítettek közül voltak, akik meglopták, kirabolták. 1989. december 26-ára virradóan ismeretlen tettesek kirabolták és meggyilkolták.

F

 

G, Gy

Gillich Fülöp

1932-től bácsfalusi evangélikus lelkész, Mátyás Béla pürkereci. 1945-ben orosz fogságba esik német származása miatt, 1948-ban tér vissza bácsfaluba.

H

 

I, Í

 

J

 

K

Kocsis János

L, Ly

 

M

 

N, Ny

 

O, Ó

Orbán Balázs

Ö, Ő

 

P

 

R

 

S, Sz

 

T, Ty

 

U, Ú

 

Ü, Ű

 

V, W

 

Z, Zs

 

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®