Történelmi Egyházaink | A templomok belső építészete | Hétfalusi temetők |
Egyházi személyiségeink | Életrajzok | Püspöklátogatások Hétfaluban |
Események egyházaink életéből
 
Egyházi személyiségeink
 

Evangélikus

Bácsfalu

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Sárai Mihály (III.) 1809–1811 Apácáról jött, Tatrangra ment
2. Köpe János 1811–1817. szept. 17. Apácáról jött, Barcaújfaluba ment
3. Binder József 1817–1823. márc. 12. A brassói magyar iskola rektora, Vízaknáról jött, Tatrangra ment
4. Bartha Márton 1823. máj. 10.– 1852. márc. 23. Tatrangi iskolamester, meghalt
5. Binder Lajos 1852. máj. 10.– 1857  
6. Borcsa Mihály 1857–1904 Meghalt, sírja Bácsfaluban
7. Kiss Béla 1904–1920 Meghalt, sírja Bácsfaluban
8. Bodiczky Pál 1921–1927 Meghalt, sírja Bácsfaluban
9. Kessler Ede 1928–1932  
10. Gillich Fülöp 1932–1978 1988-ban halt meg, sírja Bácsfaluban
11. Veres Károly 1978–2001 Nyugdíjba ment
12. Tóthpál Dávid 2001– Aradról jött

Türkös

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Kiss Árpád 1885–1886 Sepsiszentkirályról jött
2. Deák Sándor 1886–1934  
3. Antal Márton 1834–1973  
4. Antal Béla 1973–1982  
5. Domokos Jenő 1983– Barcaújfalusi

Csernátfalu

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Benő (Pap) Ananiás (II.) 1620–1626 1620-ban Brassóba került
2. Benő (Pap) Benjamin 1628–1665  
3. Szeli György (I.) 1665. ápr. 3.– 1667. szept. 9.  
4. Privigyei Márton (I.) 1667–1690 1690. nov. 26-án halt meg
5. Szeli Izsák (I.) 1690–1693 Szeli György fia, Apácára került
6. Pap Péter 1693–1720. júl. 2. Csernátfalusi
7. Sipos János 1720–1726 Tatrangról jött
8. Privigyei Ananiás Lauta (I.) 1726–1732. jún. 25. Halmágyról jött
9. Privigyei János 1732. júl. 9.– 1761. jún. 19. Tatrangról jött, meghalt
10. Paksi István 1761. júl. 25.– 1763 Mihályfalvi, Hosszúfaluba került
11. Dévai Márton 1763–1775 Pürkerecről jött, Apácára ment
12. Máthé Márton 1775. aug. 24.– 1803. máj. 1. Krizbai, Pürkerecről jött, Apácára ment
13. Deák András 1803. máj. 25.– 1813. márc. 22. Krizbai, Tatrangról jött
14. Apáczai Csere István 1813. ápr. 28.– 1817. aug. 18. Apácai, Pürkerecről jött
15. Szász Samu 1817. szept. 26.– 1829. ápr. 30. Krizbai, Pürkerecről jött
16. Binder József 1829–1857. ápr. 6. Földvári, Tatrangról jött
17. Binder Lajos 1857. máj.–1886. ápr. 10. Bácsfaluból jött
18. Kiss Árpád 1886. jún. 29.– 1929. dec. 21. Sepsiszentkirályi, Türkösbol jött, meghalt, sírja Bácsfaluban
19. Dr. Kiss Béla 1931–1951 Bácsfalusi
20. Kiss Béláné Füzessy Irén 1951–1985 Kolozsvári, 2005-ben halt meg, sírja Csernátfaluban
21. Török László 1985– Halmágyi, Dr. Kiss Béla unokájának férje

Hosszúfalu-alszeg

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Böszörményi János

1644–1646

Debreceni, a kálvinisták száműzték

2. Dezső Mihály

1646–1659

Krizbai, Apácára ment

3. Privigyei Márton (I.)

1659–1667. nov. 26.

Csernátfalusi, Csernátfaluba ment

4. Privigyei Lauta Márton

1667. dec. 12.– 1685

Krizbára ment

5. Ábrahám János

1685–1607. márc. 2.

Krizbai, Krizbára ment

6. Szeli György

1706. márc. 12.– 1713. aug. 6.

Halmágyra ment

7. Szeli József (I.)

1713. aug. 22.– 1730. jan. 5.

György apja, brassói rektor, Apácára ment

8. Privigyei Márton (II.)

1730. jan. 12.– 1750. nov. 11.

Megh.

9. Szeli József (II.)

1750

helyettes

10. Dévai Márton

1750. dec. 7.– 1757. okt. 1.

Tatrangra ment

11. Szeli József (II.)

1757. okt. 21.– 1763. júl. 19.

 
12. Paksi István

1763. aug. 14.– 1771. febr. 10.

Mihályfalvi

13. Bartos Márton

1771. márc. 3.– 1788. máj.

Bácsfalusi

14. Privigyei Mihály (II.)

1788. máj.–1789. máj.

Csernátfalusi, meghalt

15. Deák István

1789. jún. 8.–1823. febr. 8.

 
16. Szász György (II.)

1823. márc. 9.– 1848. dec. 14.

A románok izzó vaskályhán halálra égették 1848-ban, Szász György (I.) fia

17. Korodi Pál

1849. jan. 21.– 1852.

Pürkereci, Apácára ment

18. Török József

1852. nov.–1860. jún. 12.

Halmágyi

19. kaposi Molnár Viktor

1860–1882

Az iskolaügy pártfogója, meghalt

20. Masznyik Gyula

1883–1908

 
21. Harsányi István, Kiss Árpád, Deak Sándor, Petrovics Pál

1908–1911

helyettesek

22. Nikodémusz Károly

1911–1927

Esperes, Brassóba ment

23. Sipos András

1928–1955

Esperes, meghalt

24. Antal Márton

1955–1956

helyettes

25. Kerekes János

1956–1981

meghalt

26. Kovács László

1981–1982

helyettes

27. Daragus Endre

1982–

Fazekasvarsándi

Hosszúfalu-Fűrészmező

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Dendély Sámuel 1888–1890  
2. Boór Jenő 1891–1896  
3. Hajás Lajos 1898  
4. Petrovics Pál 1899–1919  
5. Boldis János 1920–1926  
6. Bíró László 1927–1957 Meghalt, sírja Fűrészmezőn
7. Kovács László 1957–1996 Nyugdíjba ment
8. Kajcsa László 1996–  

Tatrang

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés

1.     

Budai János

1686–1695. jan. 31.

Tatrang ekkor vált ki a pürkereci anyaegyházból, Brassóba kerül

2.     

Privigyei Simon (I.)

1695. jan. 31.– 1704. febr. 9.

Csernátfalusi, Márton fia, Apácára került

3.     

Szeli György (II.)

1704. febr. 15.– 1706. márc. 12.

Hosszúfaluba került

4.     

Sipos János

1706. márc. 22.– 1720. júl. 10.

Csernátfaluba került

5.     

Privigyei Márton (II.)

1720. júl. 13.– 1730. jan. 12.

Csernátfalusi, Simon fia, Hosszúfaluba került

6.     

Privigyei János

1730. jan. 12.– 1732. jún. 25.

Csernátfalusi, Simon fia, Csernátfaluba került

7.     

Dévai Márton

1732. jún. 25.– 1750. dec. 7.

Hosszúfaluba került

8.     

Szász György (I.)

1750. dec.–1754. febr.

Krizbára ment

9.     

Deák György

1754. febr.–1792. dec. 19.

Bácsfalusi

10. 

Rischányi Mihály

1787–1791. dec. 18.

 

11. 

Bartha Márton

1792. jan. 8.– 1797. márc.

Brassói rektor, Pürkerecre ment

12. 

Deák András

1797–1803. ápr. 17.

Csernátfaluba ment

13. 

kaposi Molnár Sándor

1803. ápr. 17.– 1813. ápr. 25.

kaposi Molnár Viktor apja, Krizbára ment

14. 

Sárai Mihály (III.)

1813. ápr. 30.– 1816. febr. 20.

Tatrangi, 1816-ban halt meg

15. 

Szász György (II.)

1816. febr. 26.– 1823

Hosszúfaluba ment

16. 

Binder József

1823. márc. 4.– 1829. máj. 26.

Földvári, Csernátfaluba ment

17. 

Bedner György

1829. máj. 27.– 1860. jún. 3.

Brassói (1784. szept. 27. szül.)

18. 

Török József

1860–1899

1903-ban halt meg

19. 

Szórády Lajos

1899–1941

 

20. 

Mezei István

1941–1981

 

21. 

Mezei Botond

1981–1998

 

22. 

Antal László

1989–1995

 

23. 

Székely Levente

1995–

 

Zajzon

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés

1.     

Bartos Márton

1818–1848

Csernátfalusi

2.     

Török József

1848–1853

Halmágyi

3.     

kaposi Molnár Viktor

1853–1858

Brassóba ment

4.     

ifj. Török József

1858–1860

 

5.     

Papp György (II.)

1861–1892

Hosszúfalusi

6.     

Szórády Lajos

1893–1899

 

7.     

Rozsondai Károly

1899–1908

 

8.     

Jónás András

1908–1913

 

9.     

Dávid Károly

1913–1940

 

10. 

Raduch György

1949–1953

 

11. 

Lőrincz Samu

1954–1962

 

12. 

Raduch Levente

1962–1971

 

13. 

Rab Gyula

1971–

 

Pürkerec

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés

1.     

Benő (Pap) Ananiás (III.)

1631–1671

meghalt

2.     

Pap György (I.)

1671–1722. jún. 15.

Csernátfalusi, Tatrang ekkor vált ki a pürkereci anyaegyházból

3.     

Szeli Izsák (II.)

1722. júl. 10.– 1723. ápr. 16.

Brassói, Szeli György unokája, Szeli Izsák I. brassói rektor fia

4.     

Dévai Márton

1723. ápr. 29.– 1732. ápr. 29.

Tatrangra került

5.     

Szász György (I.)

1732. júl. 9.–1750

Tatrangra került

6.     

Deák György

1750–1754. febr.

Bácsfalusi, Tatrangra került

7.     

Bartha Márton (I.)

1754. febr.–1754. okt. 21.

Brassóba ment

8.     

Dévai Márton (II.)

1757–1763. aug. 14.

Dévai Márton fia, Csernátfaluba került

9.     

Bartos Márton

1763. aug. 24.– 1767. nov. 15.

Bácsfalusi, brassói rektor, Brassóba ment

10. 

Szeli Izsák (III.)

1767. okt. 29.– 1773

Szeli Izsák II. fia

11. 

Máthé Márton

1773. aug. 24.– 1775. aug. 23.

Krizbai, Csernátfaluba ment

12. 

Privigyei Mihály (II.)

1775. aug. 24.– 1788. ápr. 28.

Brassói rektor, Hosszúfaluba ment

13. 

Deák András

1788. ápr. 28.– 1793. márc. 15.

Tatrangi rektor

14. 

Bartha Márton (II.)

1793. márc. 15.– 1799. máj. 7.

Bartha Márton I. fia, Barcaújfaluba ment

15. 

Apáczai Csere István

1799. aug. 9.– 1813. máj. 2.

Zsombori rektor, Csernátfaluba ment

16. 

Szász Samu

1813. máj 16.– 1817. aug. 17.

Brassói rektor, Csernátfaluba ment

17. 

Bedner György

1817. okt. 15.– 1829. máj. 27.

Brassói, csernátfalusi, hosszúfalusi rektor, Tatrangra ment

18. 

Illyés József

1829. jún. 10.– 1840. dec. 22.

Brassói rektor

19. 

Türkösi András

1840. dec. 29.– 1850. júl. 7.

Brassói

20. 

Mátyás István

1851. jan. 5.–1871

Brassói rektor, Apácára ment

21. 

Török József

1871–1876

 

22. 

Fejér Gyula

1876–1913

 

23. 

Vietorisz László

1913–1921

 

24. 

Egyed Bertalan

1921–1922

 

25. 

Argay György

1922–1932

 

26. 

Mátyás Béla

1932–1973

 

27. 

Mátyás Lajos

1973–

 

Katolikus

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
* Franciscus Stäber Xaverius 1750–1753 jezsuita atya
superior
1. Leopoldus Pärtl 1753–1754 jezsuita atya
2. Clemens Demeter 1754 jan.–ápr. sacerdos franciscanus
3. Carolus Fekete 1754 ápr.–szept. presbiter franciscanus
4. Petrus Ferentzi 1754 vége–1755 plébános
5. Franciscus Eresztevény 1755–1755 vége plébános
6. Thomas Bibach 1756 jan.–1756 vége sacerdos fransiscanus
7. Mauricius Boross 1756 vége–1757 vége sacerdos fransiscanus
8. Franciscus Eresztevény 1758 jan.–1765 jún. plébános
9. Franciscus Papp 1765 jún.–1768 vége plébános
10. Franciscus Eresztevény 1769–1774 plébános
11. Adalbertus Török 1774 máj.–1785 okt. plébános
12. Josephus Istvánffi 1758 nov.–1789 júl. plébános
13. Andreas Beretski 1789 aug.–1803 plébános
14. Franciscus Székely 1803 vége–1806 aug. plébános
15. Emericus Hodos 1806 okt.–1809 febr. plébános
16. Casimunus Jánosi 1809 febr.–1809 okt. sacerdos administrator
17. Antonius Bede 1809 okt.–1813 szept. plébános
18. Josephus Zákos 1813 szept.–1814 eleje plébános
19. Franciscus Décsei 1814 ápr.–1815 aug. plébános
20. Michael Szántó 1815–1816 plébános
21. Valerianus Molnár 1817–1818 júl. plébános
22. Michael Szántó 1818 okt.–1821 plébános
23. Michael Bontz 1821–1831 plébános
24. Thomas Bíró 1831–1839 plébános
25. Johannes Geihler 1839 okt.–1840 aug. plébános
26. Johannes Simonfi 1840 okt.–? plébános
27. Stephanus Mihócz ?–1847 plébános
28. Josephus Molnár 1847 okt.–1852 ápr. plébános
29. Váncsa Gáspár 1852 ápr.–1852 szept. plébános
30. Paulus Fazakas 1853 okt.–1855 nov. plébános
31. Gasparum Váncsa 1856 jan.–1856 nov. plébános
32. Moyses Lajos 1857–1865 plébános
33. Constandinus Boga 1865–1866 máj. plébános
34. Moyses Lajos 1866–1881 plébános
35. Pál Kálmán 1881–1893 plébános, főgimnáziumi tanár
36. Kóródy Mihály 1893 szept.–1895 plébános
37. Tőzsér László 1895 szept.–1897 plébános
38. Ágoston Ignác 1897–1904 aug. plébános, gimnáziumi tanár
39. Fuchs Gusztáv 1904–1905 nov. segédlelkész
40. Csathó Ferenc 1905 dec.–1909 plébános
41. Kovács Balázs 1910–1912 plébános
42. László Imre 1913–1929 plébános
43. Márton Mózes 1929–1935 plébános
44. Szőcs Béla 1935–1945 plébános
45. Mihály Imre 1945–1948 plébános
46. Bertalan Balázs 1948–1951 plébános
47. Ébner Jenő 1952–1954 plébános, apát
48. Ráduly István 1954 plébános
49. Sebastian Péter 1954–1956 plébános
50. Varga József 1956–1960 plébános
51. Trebits Jenő 1960–1978 plébános
52. Bándy Árpád 1978–1983 plébános
53.

Msgr. Gajdó Zoltán
-Márton István
-Göthér Gergely

1983–2006
-2004-2005
-2005-2006
plábános, pápai káplán
-segédlelkész
-segédlelkész
54. András József 2006 aug.- plébános

Református

Sz.
Név
Évek
Megjegyzés
1. Nagy Imre 1882–1884 Brassói lelkész, Hosszúfaluban is tart időnként istentiszteletet
2. Zsigmond Károly 1884–1904 Brassói lelkész, Hosszúfaluban is tart időnként istentiszteletet
3. Demes Péter 1904. nov. 6.– 1917 Miskolcra költözött
4. Andrássi Tivadar 1917. nov. 11.– 1921  
5. Puskás Kálmán 1921–1950 beszolgáló lelkész, brassói szeretetházi igazgató
6. Erdélyi Lajos 1950–1952  
7. Jeney Huba 1952. dec. 7.– 1955. márc. 26. a sepsiszentgyörgyi egyházközségbe távozik
8. Sütő Gyula 1955. márc. 26.– Sepsiszentgyörgyről jött
9. Jenei Sándor –1982. jún.20. nyugdíjba megy
10. Juhász Péter 1983. jan. 1.– Albisről jött
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®