Történelmi Egyházaink | A templomok belső építészete | Hétfalusi temetők |
Egyházi személyiségeink | Életrajzok | Püspöklátogatások Hétfaluban |
Események egyházaink életéből
 
Hétfalusi temetġk
 

Csernátfalusi evangélikus temető

Dr. Kiss Béla 1908 - 1951. Ev. lelkipásztor, theol. tanár.

Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Örüljetek az Úrban mindenkor.

Türkösi katolikus temető

A temető bejárata
H. Herszényi Kálmán, kir. járásbíró, 1844-1901 és neje Fórró Berta, 1858-1921. Emléke legyen áldott!
Nt. Szőts Béla, nyug. esp-plébános. 1901-1986.
Csak a teste!
Kopjafák a katolikus temetőben - Ráduly Ida, 1906-1975, Ráduly István, 1909-1976.
Csercser József körorvos, született 1849. március 14. - meghalt 1896. szeptember 20. Béke poraira!
Dr. Sándor Gábor tanár.

Türkösi sírfeliratok

1.

D. a J. Kr.
Oh kedves olvasó
Nézz sírkeresztemre
Sós Lukács Mihály valék
Világon éltemben
Pünkösti Ilona jó feleségemmel
28 évet éltem
hosszas szenvedés után 1871-ben
a sírba költöztem.
Oh édes Jézusom, légy irgalmas nekem,
Ne hagyj engem bünben elvesznem.

2.

Kalai László nyugszom itt az Isten szent nevében
67 esztendőt éltem Jézusom kegyelmében
- 1884 márczius 10-én én e sírba költözém.
Busongó nőm ne keseregj
boldog vagyok én itt lent.
Hanem buzgón imádjátok
a mennyei Úr Istent
Kérjétek nyugodjam csendesen
e sírban mig a trombita harsan.

Hosszúfalu-alszegi evangélikus temető

A hosszúfalu-alszegi evangélikus temető

Gőtz Béla, gazdasági szaktanár - 1882-1950, és neje Becsek Borbála, gazdasági szaktanítónő - 1882-1954.
Csúsz Kálmán, tanító - 1899-1945, Csúsz Kálmánné, született Bitai Piroska - 1905-1980.
Itt nyugszik Vajda Mihály 24-es honvéd, szül 1880. május 15. Hősi halált halt a Hazáért 1915. január 11., Papp Furuzs 1884.X.4.-1973.VII.12.
Legyen könnyű a hazai föld felette!

Tatrangi evangélikus temető

A temető bejárata - Békesség Nektek! - 1962

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®