Takarékpénztár | Könyvnyomdák | Vendéglők, éttermek, szállodák |
Gyógyszertárak, orvosi rendelők | Pékségek | Csordák | Tulajdonjelek |
Az ipar, iparosodás
| Háziipar, kisipar | Az első csirkekeltető gép Hétfaluban | Vásárok | Építkezések 1908-ban | A tudásfelhalmozó család | A Papp-féle sörkert | Hosszúfalusi boltok, személyek... | Négyfalu gazdasági helyzete 2003-ban

 
A tudásfelhalmozó család
 

A Háromfaluhoz tartozó Tatrangon sok mesterséghagyományozó család él, s a foglalkozásskála is eléggé változatos: kereskedő, fuvaros, kőműves, asztalos, kovács.

Egy-egy nagycsalád különböző ágai más-más szakmai érvényesülést választottak. Koszta Mihály kőműves mindhárom fia, Árpád, ifj. Mihály és András kőműves lett. Ifj. Koszta Mihály fia, Levente a mesterség egyik időszerű oldalágát műveli, előre gyártott épületelemeket készít.

A család másik ágán Koszta István (sz. 1861) mesterségét folytatták, a kereskedést. A fiú, Samu (sz. 1893) is, az unoka, István (sz. 1922), s a jelenben az utóbbi unokahúga Erdélyi Ildikó. "Dédapám üzlete a Faluközben volt. Ugyanitt árult az I., II. és a IV. generáció. Az apám üzlete a román papilak melletti üzletben működött. Mindenik csak maga folytatta a kereskedést, alkalmazottak nélkül, és maga is szállította az árut vegyesüzletébe, a brassói Hesseimer zsidó kereskedőtől." (Koszta István)

Id. Csere Mihály kerekes volt, Mihály fia szintén, az unokája, Attila, asztalos.

Székely Buna András 1907-ben született édesapja kovács volt. "Apám idejében négy kovács is dolgozott Tatrangon: Imre András bá, Kajcsa Árpád, Komán György és Székely András. A kovácsműhely otthon volt. Édesapámtól tanultam a mesterséget. Csak úgy belenőttem." - meséli Székely Buna András.

Csórik István fuvarozásból tartja el családját, teherautója van. Apja, id. Csórik István, a kollektívban volt fuvaros. Anyai nagyapja, Lőrincz Mihály, Bukarestben kenyeresszekérrel járt, majd itthon az ökrökkel az erdőről, a lovakkal Brassóba vagy Botfaluba, Hermányba fuvarozott fát.

Hochbauer Gyula

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®