Mondák, legendák | Hétfalusi csángó népdalok | Levelek | Gyermekjátékok |
Babonák
| Párbeszédek | Találós kérdések | Versek, mondókák | Balladák |
Népmesék
| Falucsufolók, névcsufolók | Közmondások, szólások | Népi humor |
Itthoni személyek

 
Balladák
 

Tollas Erzsi

- Jó estét, jó estét, Tollasné asszonyság!
Hol van az én babám, talán le is feküdt már?

- Lefeküdt, lefeküdt, szép paplanyos ágyába,
Piros bársony cipőjét lehúzta a lábából.

- Költse fel, költse fel, eressze el a bálba!
Piros bársony cipőjét húzza fel a lábára!

Fel is kőtt, fel is kőtt, el is indult a bálba,
Akkor az ég felette bé is borult homályba.

Béborult, béborult, be is setétedett,
Tollas Erzsi akkor már el is keseredett.

- Engedj ki, engedj ki, hűttözni megyek ki.
Piros bársony cipőmből piros vérem öntsem ki!

- Ne menj ki, ne menj ki, ne hűtsd ki te magadat!
Mind a két aranygyűrű az ujjódba dagadott.

Be átkozott az apa, de még inkább az anya,
Ki egyetlenegy lányát is a bálba bocsátja.

- Nyitsd ki már, nyitsd ki már galambos kis kapudat!
Hozzák halva, hozzák halva barna piros lányodat!

Meg is halt, meg is halt, el is temettetek,
Akkor a két betyár a fogságba vitetett.

Pürkerec, 41

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®