Földrajzi adatok | Az ezeréves határ | Hétfalu növényvilága | Hétfalu állatvilága |
A Nagykőhavas | A Csukás | A Keresztényhavasok | A Bucsecs | A Rence |
A Bolnok
| Hétfalu vízrajza | Kaszálók, legelők, dombok | Zajzonfürdő
 
Zajzonfürdő
 
"Zajzon meleg és hideg vasas, jódvasas-fürdő rohamos fejlődését mi sem igazolja fényesebben, mint azon körülmény, hogy évről-évre mind több és több fürdővendég keresi fel a természeti fekvéséről és szépségérol híres csángó fürdőt. Már az idén is mintegy 600 fürdővendég veszi igénybe e fürdő kitűnő gyógyhatását, s ezen kívül napról-napra mind tömegesebben érkezik az ország és külföld különböző részeiből az üdülést, gyógyulást kereső nagyszámú közönség. Zajzon fürdő utolsó vasútállomásai: Brassó és Derestye-Hétfalu, honnan a fürdohöz motor és társaskocsi 70 fillérért visz. Van a fürdőn posta, távírda, telefon, orvos és gyógyszertár. Kirándulóhelyekben is nagyon gazdag Zajzon fürdő. Így pld. Csukás havas, bodzai, ósánci, tömösi és törcsvári-szorosok,: Nagykő és Diákok havasa; Búcsecs, Királykő, Predeal, Azuga, Bustyén, Sinaia stb. Megyei és állami tisztviselőknek, katonatiszteknek, magánosoknak állandó kedves nyaralóhelye Zajzon fürdő, mivel az olcsó árak mellett annyi változatos és élvezetes szórakozást nyújt fürdőközönségének, mint bármely más hazai és külföldi elsőrendű gyógyfürdő." (Hétfalusi Hétfői Hírlap - 1911. július 24.)

Zajzon 1920 körül

Zajzonfürdő utcája
Borvízforrás ma Zajzonban

Rekviem egy szállodáért...

A hétvégi nagy kánikula, az elviselhetetlen 35 fokos hőség valósággal kiűzött, kiostorozott a házból, a városból. A brassói és négyfalusi mics-imádó koca-turistáktól mentes helyet keresve esett a választás a távolabbi, eldugottabb Zajzon-völgyére. A Csukás nyugati lábaihoz vezető út Zajzonon kígyózik át, s a falu központjában akaratlanul is megakadt a szemem azon a nagy ürességen, amely az egykoron fényesen álló zajzoni nagy fürdoszálloda helyén tátongott. Bizony az épületek is porrá és hamuvá válnak...

Zajzonban, az 1700 lábnyi (565 m) tengerszint feletti magasságban felbugyogó borvízforrások már ősidőktől fogva a falu tulajdonát képezték, és elsősorban ivóvízként használták őket. A fürdő kiépítése csak az 1700-as évek végén kezdődött meg, amikor Brassó – a nyereségleső önalkotta földesúr – felfigyelt a források gyógyhatásaira, lefoglalta azokat és fürdőhelyet kezdett kiépíteni. A klimatikus gyógyhely forrásait először Schnell Péter balneológus vizsgálta meg tudományosan 1842-ben és a várt eredmények beigazolódtak. Zajzon borvizei kiválóak voltak – az égvényes-sós és földes-vasas forrásainál fogva – a légzőszervek hurutos bántalmai, gyomor- és bélbajok, vérhiányok és női bajok kezelésére.

A fürdőhely hamarosan kiépült és a szász rendszerességnek köszönhetően az ország, de az egész Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkedveltebb fürdőhelységévé vált. Villáival, fürdőszállodájával Előpatak, Borszék és Tusnád után Zajzon az előkelő negyedik helyett foglalta el a fürdővendégek preferencialistáján.

A fürdő Brassótól 14 kilométer távolságra volt, az út másfél órát vett igénybe.
Orbán Balázs szerint Brassó, a haszonélvező nagyváros gondoskodni szokott arról, hogy a bécsi, pesti és bukaresti orvosok sok oly betegséget találjanak, amelyekre a Zajzonfürdő jótékony hatású... – szó, ami szó, Zajzonfürdőnek jól ment, évente 400-800 vendég kereste fel, a villákban és a fürdőszállodában egyszerre 300 személy fért el. Födött medencék, sétányok, gyógyfürdok, borvízkutak, hideg lobogó, zuhany, hullám és meleg fürdő, kényelmes nagy vendéglő, ízléses lakházak, fedett sétány, teniszpálya, valamint 40 holdas fenyves park, szóval minden kényelem, mit pénzzel elérni lehetet.

A Székelyföld leírásában így szerepel Zajzonfürdő: „A fürdőtelep tekintélyesebb része a folyam bal partján van, bár épületei közül egynémely a jobb parton foglal helyet; ilyen az igen szép és nagy vendéglő, mely Brassó városáé; mellette van Zajzon községnek 1863-ban épült községháza: egy emeletes nagy kőépület, mely méltán büszkesége lehet a községnek; ezen alól van dr. Béldi, szép építészetű oszlopsoros háza, ezt követi Gingold Károly s végre zajzoni földész Dudás Márton szép nagy bérháza, az egyedüli, amely által Zajzon községére a fürdőből közvetve, némi haszon áramlik. Még a jobb parton van az igen célszerűen és fényűzéssel berendezett hullámfürdő is; egy a malom-árokból kivezetett víz-ér táplálja a terjedelmes, vetkező szobákkal körülvett uszodát. A bal parton van legfelül a hideg lobogó, melynek a szászok a hangzatos Ferenc forrás nevet adták. Alább van a díszes fedélzettel ellátott Lajos forrás, melyet kevésbé használnak; ezt követik sorban Langer szenátor, Greissing volt orátor, Waldbaum és a gyógyszertár egyen-egyen igen csinos, mondhatni fényűzéssel épült nagy házai, melyek mind a fürdovendégek elszállásolására szolgálnak. Ezen alól van a fürdő-telep központja a Ferdinánd forrás, mely az újabb időben szivattyúra alkalmaztatott. A forrás felett oszlopokon nyugvó kupola van, melynek belsejében e körirat áll: »Glücklich durch Jahrhunderte fliesse heiliger Born! und spende Gesundheit dem Menschengeschlechte«. Közvetlen e mellett van a fedett sétány, hol esős idoben a vendégek folytathatják italkúrájukat, szemben a zenészek erkélye; ezen alól következik a valóban csinos berendezésű szép sétány, melynek sűrű lombsátra alatt helyezkedik el az ásványos meleg fürdőknek csinos épületkéje. Ezek mögött van a fürdő kis eldorádója, a Schwarzenbergnek keresztelt hegyoldal, melyet mesterségesen növelt gyönyörű fenyves erdő árnyal; üde légkört terjesztő fenyvesek közt kanyargó s nyugpadokkal ellátott utak vezetnek a tetőre, honnan elragadó kilátás nyílik egyfelől a Barcára, másfelől a Zajzon völgyére, amelynek hátterében a Szászbérc fölé emelkedő Csukás roppant sziklatömege alkotja a legelragadóbb panorámák egyikét.”

Az 1800-as évek végén Zajzonnak három gyógyforrása volt, melyeket Ferdinánd, Ferenc császárokról és Lajos főhercegrol neveztek el a szászok. Greissing és Schnell vegytani elemzései a következő kémiai anyagokat mutatták ki egy polgári font forrásvízből: szikhalvag (nátrium-klorid: 4,69; 0,61; 0,47), szikiblag (nátrium-jodid: 1,91; 0,06; 0), szénsavas szikéleg (nátrium-karbonát: 10,11; 3,16; 4,18), szénsavas mészéleg (kalcium-karbonát: 3,51; 3,56; 4,40), szénsavas keseréleg (magnézium-karbonát: 0,84; 0,42; 1,18), szénsavas vaséleg (vaskarbonát: 0,11; 0,58; 1,19), kénsavas szikéleg (nátrium-szulfát: 0,15; 0,35; 0,39), kénsavas hamvéleg (kálium-szulfát: 0; 0; 0,59), vilsavas timéleg (0; 0; 0,49), kovasav (0,12; 0,34; 0,21).
A Lajos-forrás vegyelemzését dr. Hankó Vilmos is elvégezte 1912-ben. A forrás magas mangántartalmának köszönhetoen idegrendszeri betegségek, továbbá gyomor- és bélbántalmak gyógyítására egyaránt alkalmas volt.

1912-től kezdődően, miután Brassó városa sorsára hagyta a fürdőt és ez hanyatlásnak indult, Sipos Jánosné Bereczki Anna, a csángók Nagyasszonya, nagy horderejű, fáradságot nem kímélő munkával megvette Zajzonfürdőt Brassó városától és lányával nekilátott korszerű kiépítéséhez.

Ekkor nyitották meg a Béla-forrást, mely nevét Bereczki Anna 1900-ban meghalt jogász fiáról kapta. A forrás vízét felmelegítették és fürdőházba vezették be a park közepén.

A Béla-forrás vízét dr. Lengyel Béla egyetemi tanár elemezte. Az elemzés szerint 1 liter vízben a következő anyagok voltak: klórnátrium (nátrium-klorid) 0,9214 g; klórkálium (kálium-klorid) 0,0299 g; jódnátrium (nátrium-jodid) 0,0016 g; kalciumszulfát 0,0029 g; nátriumbikarbonát 1,4882 g; kalciumbikarbonát 0,9552 g; magnéziumbikarbonát 0,6039 g; vasbikarbonát 0,0098 g; kovasav 0,0387 g; stronciumszulfát nyomokban; lítiumkarbonát nyomokban; szabad szénsav 2,0027 g. A Béla-forrás vize tehát az alkális savanyúvizek közé tartozott, s így a légzőszervek hurutos bántalmainál s más hurutos bajokban használták sikerrel.

A nagyvendéglobe, villákban egy szoba ára az egész szezonban 60 korona volt, a község csinos, tiszta házaiban mintegy száz szoba állt a vendégek rendelkezésére, ezekben egy-két szobából s konyhából álló lakás ára az egész szezonban 40 korona volt. A meleg fürdő ára 1 korona, a hideg fürdőé 30 fillér.

A zajzoni házak többségénél az első két szobát úgy tervezték meg, hogy külön bejáratuk legyen, így a vendégek zavartalanul járhattak-kelhettek, de nem volt ritka a kétszintes ház sem, amelyekben külön szinten lakott a gazda és külön szinten a vendég. A faluturizmus tehát nem mai divat, hanem már régi találmány.

A fürdőorvosok is híresek voltak: dr. Plecker János (Brassó, 1780. április 1.–Zajzon, 1850. szeptember 3.) a brassói egészségügyi bizottság elnöke is volt, dr. Honigberger János Marton (Brassó, 1795. március 10.–Brassó, 1869. december 18.) híres keletutazó, valamint a lahorei király házi orvosa volt (1865-ben volt Zajzonban), Bereczki Anna idején pedig dr. Adorján Jenő volt a fürdőorvos.

Bereczki Anna halála után a fürdő a Tompa család tulajdona lett.

*

Zajzonfürdő külön fénypontja volt Concordia, az impozáns fürdőszálloda, lakószobáival, társalgó-, tánc-, játék- és éttermeivel.

A nagy fürdoszállodát nem véletlenül hívták Concordiának. Concordia az egyetértés, amelyet a régi rómaiak megszemélyesítve, szelíd arcú s gazdagságot szerző nőalaknak képzeltek. Tiszteletére templomot is építettek (Camillus Kr. e. 367) és ezáltal Concordia a társadalmi osztályok békés egyetértésének istenasszonya lett.
És ez a békés egyetértés oly jellemző volt a zajzoni fürdővendégekre a Monarchia boldog békeidejeiben.

A szálloda élénk szerepet játszott Zajzon és egész Hétfalu társadalmi életében is. Július 23-án Anna-bált szoktak rendezni a szálloda nagytermében, de ugyanez a terem számos jótékony bál színhelye is volt, sőt a Hétfalusi Függetlenségi és 48-as Párt is itt alakult meg 1906. december 21-én.

A szálloda élénk, fényűző élete az államosítással szűnt meg. Pionírtábor, üzlethelyiség, szövetkezeti irodák helyisége, majd iskolaépület lett. Az 1977-es, majd az 1989-es földrengés megrongálta az épületet, de legnagyobb ellensége a kommunizmus nemtörődömsége volt. Az omlásveszély miatt az iskolát bezárták, az épület 1990 óta üresen áll, teljesen tönkrement. A tető beomlott. A jogos tulajdonosok már csak az álló falakat és a téglatörmelékeket kaphatták vissza. Az Úr 2004-ik esztendejében pedig a földdel vált egyenlővé. Sic transit gloria mundi – mondták erre a régi rómaik – így múlik el a világ dicsősége.

*

Zajzonfürdő hasonló sorsra jutott. A fürdő a Monarchiával egyszerre szűnt meg, a borvízforrásokat befogták és egy Constantinescu nevű bukaresti ember töltötte üvegekbe a II. világháború előtt. A gyárat államosították, majd nemrég privatizálták (SC APEMIN ZIZIN SA). Szintén egy bukaresti cégé lett. A zajzoniak soha nem gondoltak arra, hogy a természet adta ásványvizet megadóztassák, pénzért árusítsák – a mindenkié volt, a falué volt – most megtette ezt helyettük más. A források nevei most egyszeruen „F1”, „F1 Bis”, „F2”. A borvízespalack büszkén hirdeti címkéjén, hogy már 1773-tól létezik. A címke tanúsága szerint mostani összetétele: kalcium 144,28 mg/l; magnézium 29,18 mg/l; klór 72 mg/l; nátrium 128,8 mg/l; kén 4,4 mg/l; hidrogén-karbonátok: 671 mg/l, széndioxid 2500 mg/l.

Az egykori fürdőhelyből csak a vízparti sétány nyoma és a ma drótkerítéssel, szegesdróttal körülvett park maradt meg, s a Zajzon patakán egy-egy lengőhíd, a villák udvarán egy-egy örökzöld fenyőfa emlékeztet a régen volt pompára. A fürdő, a falu, a villák s a szálloda már áldozatai lettek az új honfoglalásnak, elpusztultak mert senki sem érezte magukénak őket. Nem is volt az övék sohasem. S a mi legnagyobb ellenségünk pedig a közöny, a nemtörodömség és a belső ellenségeskedés, mely belőlünk fakad és ellenünk fordul.

Mert concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. Egyetértéssel a csekély dolgok is öregbednek, az egyet nem értés miatt pedig a legnagyobbak is elpusztulnak...

Kovács Lehel István

A Concordia szálloda - egykoron...

...és az államosítás és kommunizmus után

Fürdői levél

Itt a kánikula! A hőség kiállhatatlan, a vagyonosabb osztály fürdőn keres üdülést, de míg ezek itt élvezik a fürdői élet gyönyöreit, addig a szegény vendéglátók kétszeresen izzadnak, mert ha sok a vendég, úgy sok a dolguk, ha pedig nincs vendég: a megélhetés gondjai izzasztják. Fájdalom, de most alighanem ez utóbbi bajban szenvednek, mivel a vendégek száma igen csekély, és akik vannak is, a nagy hőség elől nem a vendéglők hűvös szobái vagy kertjeikben keresnek egy pohár sör vagy borvizes bor mellett üdülést: hanem élvezik a fenyves üde levegőjét és isszák az amúgy is jól megtaksált borvizet.

Zajzonnak is letűnt szerencsecsillaga. Hol vannak azok a romániai bojárok? Hol a régi, jó idők, mikor még a legtávolabb eső csángó házak is megteltek vendégekkel, míg most a sétatérhez legközelebb eső házak is üresek.

Ezen sok természeti előnnyel bíró fürdő hanyatlásának egyedüli okozója maga a város, mint tulajdonos. Igen, egyedül ő, mert már több év óta semmit sem tett a fürdő szépítése érdekében. A sétányok szélein a virágágyások helyén csalán, valamint az éveken át összegyűlt gaz díszeleg. A Zajzon vize pedig, mely a fürdői sétány mellett folyik, szintén szabályozatlan, partjain pedig nem valami ízléses dolgok szemlélhetők.

Amennyi a kívánnivaló a fürdőhelység berendezésében, annyival jobb Galuska zenekara, mely az idén még két székelyföldi jeles taggal szaporodott. Galuska méltán megérdemli a brassói magyarok pártfogását. Csak az a kár, hogy igen kevés magyar gyönyörködik benne, mert a fürdővendégek között alig van egy pár ilyen. Hanem a brassói szász családok száma sem valami nagy, egyáltalában az utóbbi években az itteni háztulajdonos brassói szászokon kívül alig lehet egyet-egyet látni, a fiatalság pedig egyáltalán kimaradni látszik, s így legalább nyugodtan élvezhetjük azt a csárdást, mely a sétatéri zene programjába fel van véve, s melyet ezelőtt éktelen füttyökkel fűszerezve igyekeztek mentől élvezetesebbé tenni a nagyreményű ifjak.

A fürdői élet különben mindezideig igen egyhangúan folyt, és semmi említésre méltó dolog nem adta elő magát. Reméljük azonban, hogy jelenlegi fürdőbiztosunk méltó utódja lesz Fabriczius úrnak, ki mint szeretetre méltó és fáradhatatlan fürdőbiztos a múlt évben a fürdőközönség tiszteletét és ragaszkodó bizalmát méltán kiérdemelte.

Az egyes nevezetesebb mozzanatokról majd jövő alkalomkor szintén tudatni fogja a tisztelt szerkesztő urat

Egy vendég.
(Brassó, 1885. július 18.)

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®