Hol van Hétfalu? | Négyfalu a XXI. század elején | Négyfalu jelenlegi térképe | Háromfalu a XXI. század elején | A Nagykőhavastól a Csukásig
 
A Nagykġhavastól a Csukásig
 
Nagykőhavas - a Keleti-Kárpátok egyik homokkő láncának, a Bodoki-hegységnek elszakadt hegycsoportja. 1843 m magas, észak felé nyilt ívalakú, a Csukáshoz csatlakozik. A csúcsra hét létra (Hétlétra) vezet fel. Híres a Medve-szakadék, a Jégbarlang, az Írott-kő és a 48-as kő.

A Nagykőhavas Derestye (Brassó - Alsó-Tömös) felől 5 óra alatt megmászható. A Nagykőhavason lévő Siebenbürgischer Karpathen-Verein menedékháza leégett, újjáépítése folyamatban. A menedékháztól délre ered a Tömös-patak, nyugati oldalán a Tamina mészkő-hasadék szép vízeséssel.

A Bolnok 1170 m és a Hegyeshegy 1058 m magas hegyvonulatai a hétfalusi domborzat második - középső - lépcsőfokát képezik. A Bolnok lejtőin találhatók Hétfalu legjobb sípályái, amelyeken sífelvonó is működik.
Bácsfalut Türkössel összekötő utca, a dombon a türkösi katolikus templom.
Türkösi látkép az evangélikus templommal és a türkösi szántóföldekkel.
Türkösi látkép a katolikus temető felől. Háttérben a Brassó központjában lévő 865 m magas Cenk.
Csernátfalu - Neve a legkorábbi oklevelekben Zenth (Szent) Mihálfalva, majd Thernatfalva néven szerepel. A Főszolgabírói hivatal mögött a csernátfalusi román ortodox templom látható (csángó mesterek készítették, a stílusa nem vall ortodox templomra).
A négyfalusi polgármesteri hivatal épülete
Csernátfalu - A Fogyasztási Szövetkezet épülete.
Négyfalu központja Csernátfaluban.
Csernátfalu - A képeslap bal oldalán a régi, jobb oldalán az új román ortodox templom látható. A háttérben jól kivehető a hosszúfalusi mezőreész és a Fás-halom.
A '70-es években épült csernátfalusi tömbháznegyed, háttérben a Keresztényhavasokkal.
Az Electroprecizia autóvillamossági alkatrészeket gyártó üzem főépülete Hosszúfaluban.
Tatrang - Látkép az 1820-ban épült evangélikus templommal. A látkép a tatrangi temető felől készült.
Tatrang - Látkép az evangélikus templommal.
Tatrang - az evangélikus templom.
Tartang főutcája az evangélikus templommal.
Pürkerec utcái az evangélikus templommal.
Zajzon - A község vizei közül a Lajos-forrás vegyelemzését Hankó Vilmos végezte el 1912-ben. A forrás magas mangántartalmának köszönhetően idegrendszeri betegségek, továbbá gyomor- és bélbántalmak gyógyítására egyaránt alkalmas.
Zajzon - A község fürdővendégei számára sétatér, teniszpálya, valamint 40 holdas fenyves park állt rendelkezésre.
Zajzon - A Concordia nagyvendéglő és fürdőszálloda. A szállodában és a község villáiban a századfordulón 300 szoba állt a fürdővendégek rendelkezésére.
A fürdőszálloda mai állapotában. A fürdővel és borvízkutakkal együtt a román kommunizmus áldozata lett.
Zajzon-fürdő 40 holdas parkja, a Zajzon-folyón átívelő híddal.

A hátfalusi szántóföldek képezik a domborzat harmadik, legalacsonyabb lépcsőfokát.

Hosszúfalusi krumpliföld, háttérben a Keresztényhavasok 1800 m magas csúcsa.

Tatrangi szántóföldek, háttérben a Csukás 1958 m magas hegyvonulata, amely a Kárpátok erdélyi keleti határláncolatának legdélibb tagja. Része a bodzai hegycsoportnak, amely a tömösi szorostól kiindulva, felfelé domborodó félkörben az ezeréves határ mentében először délkelet majd északkelet irányban húzódik és Háromszéken, a bodzai szorosnál ér véget.
Ó-Sánc és a vízgyűjtő tó. Az ó-sánci hágó a bodzai hegycsoport fő gerincén helyezkedik el. A Csukás hegység öt és fél óra alatt járható meg.
Vízgyűjtő tó a Tatrang vizén. Háttérben a Csukás, ahonnan a Tatrang vize ered. A Tatrang a Feketeügy baloldali mellékvize, az ó-sánci szoroson át ér ki a Barcaságra, Bodolától kezdve határul szolgál Háromszék felé, itt felveszi a Zajzont és 50 km folyás után Bikfalvánál torkollik.
A Csukáshoz észak felé csatlakozó Teszla 1430 m és Dongóhavas 1508 m magas csúcsai. Ezek a mellékágak a Zajzon, Tatrang, Döjtöne és Garcsin völgyei között húzódnak észak felé Hétfaluig. Előteérben a domboldali kaszálókról szénát szállító szekeresek.
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®